نماز جمعه سنگر اسلام است

نتایج جستجو برای عبارت :

نماز جمعه سنگر اسلام است

نماز هرکسی شخصیتش رو نشون میده
اگر در نماز مقید به رعایت آداب هستی
در زندگی هم قواعد را رعایت میکنی
اگر کاهل نماز =در زندگی هم کارها را نیمه رها میکنی
از نماز یک نفر شخصیتش قابل شناخت است
نماز بالابرنده مومن است
 بااقامه نماز های یومیه خودتو قوی کن
با خواب آلودگی سمت نماز نرو 
بلکه
با نشاط به استقبال نماز برو
آبی به صورت بزنید یا دوش بگیر
خوراکی بین دو نماز میل کنید
نوشیدنی بخور تا خستگیت بره
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
×نماز صبح چند رکعته؟-دو رکعت×نماز ظهر چند رکعته؟-سه رکعت×بعد نماز ظهر چی می‌خونم؟-نماز مغرب×اون چند رکعته؟-چهار رکعت×کلا در روز چند وعده نماز می‌خونیم؟-خب، نماز صبح [چند لحظه سکوت و تفکر] نمیدونم!و مامان در زمانی که داشت بهش یاد می‌داد که بعد از نماز ظهر نماز عصر می‌خونیم گفت "خب، حالا نماز عصر چند رکعته؟" و علی ای که جواب داد "سه رکعت!"عمق فاجعه رو فهمیدید یا بیشتر بگم؟؟؟این خانه از پای‌بست ویران است
منظور از اول وقت خواندن نماز، دقیقا چه زمانی است؟ نماز به عنوان ستون دین اسلام، احکام و آداب متعددی دارد. یکی از این آداب که در حدیثی از امام صادق (ع) به عنوان ملاک تمایز شیعیان از غیر آن‌ها به حساب آمده است، اول وقت خواندن نماز است. مقصود از اول وقت، زمان مخصوصی است که خواندن نماز در آن موقع با فضیلت بوده و آثار معنوی بیشتری به دنبال دارد. البته بر سر این موضوع که زمان اول وقت هر کدام از نمازهای یومیه دقیقا چه موقع است، اختلاف نظرهایی جدی وج
منظور از اول وقت خواندن نماز، دقیقا چه زمانی است؟ نماز به عنوان ستون دین اسلام، احکام و آداب متعددی دارد. یکی از این آداب که در حدیثی از امام صادق (ع) به عنوان ملاک تمایز شیعیان از غیر آن‌ها به حساب آمده است، اول وقت خواندن نماز است. مقصود از اول وقت، زمان مخصوصی است که خواندن نماز در آن موقع با فضیلت بوده و آثار معنوی بیشتری به دنبال دارد. البته بر سر این موضوع که زمان اول وقت هر کدام از نمازهای یومیه دقیقا چه موقع است، اختلاف نظرهایی جدی وج
منظور از اول وقت خواندن نماز، دقیقا چه زمانی است؟ نماز به عنوان ستون دین اسلام، احکام و آداب متعددی دارد. یکی از این آداب که در حدیثی از امام صادق (ع) به عنوان ملاک تمایز شیعیان از غیر آن‌ها به حساب آمده است، اول وقت خواندن نماز است. مقصود از اول وقت، زمان مخصوصی است که خواندن نماز در آن موقع با فضیلت بوده و آثار معنوی بیشتری به دنبال دارد. البته بر سر این موضوع که زمان اول وقت هر کدام از نمازهای یومیه دقیقا چه موقع است، اختلاف نظرهایی جدی وج
نماز شب از نمازهای مستحب می باشد که بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بر پیامبر عظیم الشان واجب بوده است.این نماز یازده رکعتی به سه بخش تقسیم می شود . وقت نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود 
 
منبع:نمناک
نماز شب از نمازهای مستحب می باشد که بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بر پیامبر عظیم الشان واجب بوده است.این نماز یازده رکعتی به سه بخش تقسیم می شود . وقت نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود 
 
منبع:نمناک
نماز شب از نمازهای مستحب می باشد که بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بر پیامبر عظیم الشان واجب بوده است.این نماز یازده رکعتی به سه بخش تقسیم می شود . وقت نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود 
 
منبع:نمناک
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، تو اطلاعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم آمده است: به استحضار می رساند برگزاری مراسم عبادی ی نمازجمعه مورخ  ۹  اسفندماه ۱۳۹۸ نیازمند کنترل و مراقبت های  ویژه بهداشتی بوده و خواهشمند است با در نظر دریافت موارد والا تو نگرش برگزاری نماز جمعه در استان فراهم شوید: ۱- نمازگزاران سالمند و دارای بیماری های زمینه ای و خاص تا برقراری شرایط عادی از حضرت خودداری فرمایند. ۲- با توجه بوسیله  وم احترام گذار
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، تو اطلاعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم آمده است: به استحضار می رساند برگزاری مراسم عبادی ی نمازجمعه مورخ  ۹  اسفندماه ۱۳۹۸ نیازمند کنترل و مراقبت های  ویژه بهداشتی بوده و خواهشمند است با در نظر دریافت موارد والا تو نگرش برگزاری نماز جمعه در استان فراهم شوید: ۱- نمازگزاران سالمند و دارای بیماری های زمینه ای و خاص تا برقراری شرایط عادی از حضرت خودداری فرمایند. ۲- با توجه بوسیله  وم احترام گذار
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، تو اطلاعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم آمده است: به استحضار می رساند برگزاری مراسم عبادی ی نمازجمعه مورخ  ۹  اسفندماه ۱۳۹۸ نیازمند کنترل و مراقبت های  ویژه بهداشتی بوده و خواهشمند است با در نظر دریافت موارد والا تو نگرش برگزاری نماز جمعه در استان فراهم شوید: ۱- نمازگزاران سالمند و دارای بیماری های زمینه ای و خاص تا برقراری شرایط عادی از حضرت خودداری فرمایند. ۲- با توجه بوسیله  وم احترام گذار
دوازده چیز نماز را باطل می کند:1- اگر در بین نماز یکی از شرایط صحت نماز از بین برود ،مثلا بفهمد که جایی که نماز می خواند غصبی است.2- در بین نماز عمدا یا سهوا چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند ،پیش آید، مثلا باد معده یا ادرار از انسان خارج شود.3- گذاشتن دست ها در هنگام نماز روی هم , مانند اهل سنت.4- گفتن آمین بعد از خواندن سوره حمد5- انحراف از قبله در هنگام نماز. ادامه مطلب.
دوازده چیز نماز را باطل می کند:1- اگر در بین نماز یکی از شرایط صحت نماز از بین برود ،مثلا بفهمد که جایی که نماز می خواند غصبی است.2- در بین نماز عمدا یا سهوا چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند ،پیش آید، مثلا باد معده یا ادرار از انسان خارج شود.3- گذاشتن دست ها در هنگام نماز روی هم , مانند اهل سنت.4- گفتن آمین بعد از خواندن سوره حمد5- انحراف از قبله در هنگام نماز. ادامه مطلب.
دوازده چیز نماز را باطل می کند:1- اگر در بین نماز یکی از شرایط صحت نماز از بین برود ،مثلا بفهمد که جایی که نماز می خواند غصبی است.2- در بین نماز عمدا یا سهوا چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند ،پیش آید، مثلا باد معده یا ادرار از انسان خارج شود.3- گذاشتن دست ها در هنگام نماز روی هم , مانند اهل سنت.4- گفتن آمین بعد از خواندن سوره حمد5- انحراف از قبله در هنگام نماز. ادامه مطلب.
می دانید علت اصلی دشمنی با امام ای چیست؟دیروز از حضور جمعیتی بیشمار که برای شرکت در نماز جمعه به امامت ولی فقیه آمده بودند تعجب کردند و به همین علت از نماز جمعه هایی که قرار است بعد از ظهور امام زمان خوانده شود می ترسند.علت اصلی دشمنان ترس از امام زمان است
می دانید علت اصلی دشمنی با امام ای چیست؟دیروز از حضور جمعیتی بیشمار که برای شرکت در نماز جمعه به امامت ولی فقیه آمده بودند تعجب کردند و به همین علت از نماز جمعه هایی که قرار است بعد از ظهور امام زمان خوانده شود می ترسند.علت اصلی دشمنان ترس از امام زمان است
              بحق الکرسی والعرش و بحق فسیکفیکهم  الله اللهم احفظ من شر الاعداء
 
بسم الله الرحمن الرحیم
1= در شب جمعه سوره جمعه را بخوانید که کفاره گناهان یک هفته است
 
2= در شب جمعه ده بار بگو: یا دائم الفضل علی البریة یا باسط الیدین بالعطیة یا صاحب المواهب السنیة
صل علی محمدو آله خیر الوری سجیة و اغفر لنا یا ذالعلی فی هذه العشیة
 
3= اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و ابن امتک و فی قبضتک و ناصیتی بیدک امسیت
علی عهدک و وعدک ما استطع
تمام طول هفته را منتظری تا جمعه برسه، چه روزهای پرکار و پر تنش و چه روزهای آرام و بی صدا. فکر میکنی جمعه روز خاصی هست، یک اتفاق نو رخ میده، یا کلی استراحت میکنی و خستگی کل هفته از تنت درمیره اما جمعه میرسه و تازه دلتنگ روزهای هفته میشی! شاید واقعا جمعه ها هیچی نداره جز دلتنگی. جمعه ها سوت پایانه، جمعه ها آخر جاده است!
اما با این حال روزهای هفته با یک دلخوشی سپری میشه، دلخوشیه رسیدن جمعه ای که تو میخوای!
تمام طول هفته را منتظری تا جمعه برسه، چه روزهای پرکار و پر تنش و چه روزهای آرام و بی صدا. فکر میکنی جمعه روز خاصی هست، یک اتفاق نو رخ میده، یا کلی استراحت میکنی و خستگی کل هفته از تنت درمیره اما جمعه میرسه و تازه دلتنگ روزهای هفته میشی! شاید واقعا جمعه ها هیچی نداره جز دلتنگی. جمعه ها سوت پایانه، جمعه ها آخر جاده است!
اما با این حال روزهای هفته با یک دلخوشی سپری میشه، دلخوشیه رسیدن جمعه ای که تو میخوای!
//گزارش تصویری _۲۷بهمن//حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه شهر قهدریجان به همراه تعدادی از اعضای ستاد نماز جمعه به مناسبت ۲۵اسفند روز شهردار با حضور در دفتر شهردار قهدریجان ضمن تبریک این روز واهدا لوح تقدیر  از زحمات و تلاشهای ایشان برای آبادانی شهر وبه ویژه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.دفتر امام جمعه بخش قهدریجان نشانی کانال سروش: sapp.ir/daftar_emam_jome_ghahderijanنشانی پایگاه اینترنتی: http://jomebasirat.rzb.irنشانی گروه واتساپ:https://chat.wh
//گزارش تصویری _۲۷بهمن//حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه شهر قهدریجان به همراه تعدادی از اعضای ستاد نماز جمعه به مناسبت ۲۵اسفند روز شهردار با حضور در دفتر شهردار قهدریجان ضمن تبریک این روز واهدا لوح تقدیر  از زحمات و تلاشهای ایشان برای آبادانی شهر وبه ویژه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.دفتر امام جمعه بخش قهدریجان نشانی کانال سروش: sapp.ir/daftar_emam_jome_ghahderijanنشانی پایگاه اینترنتی: http://jomebasirat.rzb.irنشانی گروه واتساپ:https://chat.wh
//گزارش تصویری _۲۷بهمن//حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه شهر قهدریجان به همراه تعدادی از اعضای ستاد نماز جمعه به مناسبت ۲۵اسفند روز شهردار با حضور در دفتر شهردار قهدریجان ضمن تبریک این روز واهدا لوح تقدیر  از زحمات و تلاشهای ایشان برای آبادانی شهر وبه ویژه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.دفتر امام جمعه بخش قهدریجان نشانی کانال سروش: sapp.ir/daftar_emam_jome_ghahderijanنشانی پایگاه اینترنتی: http://jomebasirat.rzb.irنشانی گروه واتساپ:https://chat.wh
//گزارش تصویری _۲۷بهمن//حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه شهر قهدریجان به همراه تعدادی از اعضای ستاد نماز جمعه به مناسبت ۲۵اسفند روز شهردار با حضور در دفتر شهردار قهدریجان ضمن تبریک این روز واهدا لوح تقدیر  از زحمات و تلاشهای ایشان برای آبادانی شهر وبه ویژه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.دفتر امام جمعه بخش قهدریجان نشانی کانال سروش: sapp.ir/daftar_emam_jome_ghahderijanنشانی پایگاه اینترنتی: http://jomebasirat.rzb.irنشانی گروه واتساپ:https://chat.wh
//گزارش تصویری _۲۷بهمن//حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه شهر قهدریجان به همراه تعدادی از اعضای ستاد نماز جمعه به مناسبت ۲۵اسفند روز شهردار با حضور در دفتر شهردار قهدریجان ضمن تبریک این روز واهدا لوح تقدیر  از زحمات و تلاشهای ایشان برای آبادانی شهر وبه ویژه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.دفتر امام جمعه بخش قهدریجان نشانی کانال سروش: sapp.ir/daftar_emam_jome_ghahderijanنشانی پایگاه اینترنتی: http://jomebasirat.rzb.irنشانی گروه واتساپ:https://chat.wh
اگر  افرادی که در جنگ شر کت داشته اندمی دانند فر مان بر داری از فر مانده تنها گزینه پیشرفت نیرو در دفاع است هر کس در سنگر - گروهان - گردان تیپ و لشکر خودش قرار بگیرد سازمان دهی و رسیدگی بهتر میشود حال خانه افراد در محل ست سنگر محله گروهان و شهر گردان است هر شهر یک ستاد و فر مانده مبارزه با کر ونا دارد اگر ما از محل زندگی خود سفر کنیم به قواعد جنگی که همانا مبارزه با کرونا پایبند نیستیم این کمتر از کمک به دشمن نیست لذا در حالی که کشور و مسئولی
اگر  افرادی که در جنگ شر کت داشته اندمی دانند فر مان بر داری از فر مانده تنها گزینه پیشرفت نیرو در دفاع است هر کس در سنگر - گروهان - گردان تیپ و لشکر خودش قرار بگیرد سازمان دهی و رسیدگی بهتر میشود حال خانه افراد در محل ست سنگر محله گروهان و شهر گردان است هر شهر یک ستاد و فر مانده مبارزه با کر ونا دارد اگر ما از محل زندگی خود سفر کنیم به قواعد جنگی که همانا مبارزه با کرونا پایبند نیستیم این کمتر از کمک به دشمن نیست لذا در حالی که کشور و مسئولی
اگر  افرادی که در جنگ شر کت داشته اندمی دانند فر مان بر داری از فر مانده تنها گزینه پیشرفت نیرو در دفاع است هر کس در سنگر - گروهان - گردان تیپ و لشکر خودش قرار بگیرد سازمان دهی و رسیدگی بهتر میشود حال خانه افراد در محل ست سنگر محله گروهان و شهر گردان است هر شهر یک ستاد و فر مانده مبارزه با کر ونا دارد اگر ما از محل زندگی خود سفر کنیم به قواعد جنگی که همانا مبارزه با کرونا پایبند نیستیم این کمتر از کمک به دشمن نیست لذا در حالی که کشور و مسئولی
اگر  افرادی که در جنگ شر کت داشته اندمی دانند فر مان بر داری از فر مانده تنها گزینه پیشرفت نیرو در دفاع است هر کس در سنگر - گروهان - گردان تیپ و لشکر خودش قرار بگیرد سازمان دهی و رسیدگی بهتر میشود حال خانه افراد در محل ست سنگر محله گروهان و شهر گردان است هر شهر یک ستاد و فر مانده مبارزه با کر ونا دارد اگر ما از محل زندگی خود سفر کنیم به قواعد جنگی که همانا مبارزه با کرونا پایبند نیستیم این کمتر از کمک به دشمن نیست لذا در حالی که کشور و مسئولی
اگر  افرادی که در جنگ شر کت داشته اندمی دانند فر مان بر داری از فر مانده تنها گزینه پیشرفت نیرو در دفاع است هر کس در سنگر - گروهان - گردان تیپ و لشکر خودش قرار بگیرد سازمان دهی و رسیدگی بهتر میشود حال خانه افراد در محل ست سنگر محله گروهان و شهر گردان است هر شهر یک ستاد و فر مانده مبارزه با کر ونا دارد اگر ما از محل زندگی خود سفر کنیم به قواعد جنگی که همانا مبارزه با کرونا پایبند نیستیم این کمتر از کمک به دشمن نیست لذا در حالی که کشور و مسئولی
 
کتاب آسایش در اولین پرسش نوشته شیخ صادق کمیلی خراسانی (برادر آیت الله محمد صالح کمیلی خراسانی) با محوریت موضوع نماز و در شش فصل نگارش شده است . موضوع شش فصل این کتاب عبارتند از :
فصل اول : نماز از دیدگاه قرآن
فصل دوم : نماز در کلام معصومین (ع)
فصل سوم : حضور قلب در نماز
فصل چهارم : آشنایی با احکام نماز
فصل پنجم : نمازهای مستحبی
فصل ششم : نماز شب و سحرخیزی
 
 
کتاب آسایش در اولین پرسش نوشته شیخ صادق کمیلی خراسانی (برادر آیت الله محمد صالح کمیلی خراسانی) با محوریت موضوع نماز و در شش فصل نگارش شده است . موضوع شش فصل این کتاب عبارتند از :
فصل اول : نماز از دیدگاه قرآن
فصل دوم : نماز در کلام معصومین (ع)
فصل سوم : حضور قلب در نماز
فصل چهارم : آشنایی با احکام نماز
فصل پنجم : نمازهای مستحبی
فصل ششم : نماز شب و سحرخیزی
 
 
کتاب آسایش در اولین پرسش نوشته شیخ صادق کمیلی خراسانی (برادر آیت الله محمد صالح کمیلی خراسانی) با محوریت موضوع نماز و در شش فصل نگارش شده است . موضوع شش فصل این کتاب عبارتند از :
فصل اول : نماز از دیدگاه قرآن
فصل دوم : نماز در کلام معصومین (ع)
فصل سوم : حضور قلب در نماز
فصل چهارم : آشنایی با احکام نماز
فصل پنجم : نمازهای مستحبی
فصل ششم : نماز شب و سحرخیزی
 
 
کتاب آسایش در اولین پرسش نوشته شیخ صادق کمیلی خراسانی (برادر آیت الله محمد صالح کمیلی خراسانی) با محوریت موضوع نماز و در شش فصل نگارش شده است . موضوع شش فصل این کتاب عبارتند از :
فصل اول : نماز از دیدگاه قرآن
فصل دوم : نماز در کلام معصومین (ع)
فصل سوم : حضور قلب در نماز
فصل چهارم : آشنایی با احکام نماز
فصل پنجم : نمازهای مستحبی
فصل ششم : نماز شب و سحرخیزی
 
نماز وحشت نمازی است که افراد در اولین شبی که یک مومن از دنیا می‌رود برای او می‌خوانند. این نماز موجب تسهیل در امورات شب اول قبر میت می‌شود. نماز وحشت دو رکعت است و به جا آوردنش مستحب است.
به اعتقاد مسلمانان اموات در اولین شب وفات با عالم قبر و قیامت انس و آشنایی ندارند و این نماز باعث می‌شود از وحشت آن‌ها کم شود و اموراتشان با سهولت پیش رود. نام گذاری کلمه "وحشت" نیز به همین دلیل است.
یکی از شیوه‌های خواندن نماز وحشت این است که در رکعت اول بعد
نماز وحشت نمازی است که افراد در اولین شبی که یک مومن از دنیا می‌رود برای او می‌خوانند. این نماز موجب تسهیل در امورات شب اول قبر میت می‌شود. نماز وحشت دو رکعت است و به جا آوردنش مستحب است.
به اعتقاد مسلمانان اموات در اولین شب وفات با عالم قبر و قیامت انس و آشنایی ندارند و این نماز باعث می‌شود از وحشت آن‌ها کم شود و اموراتشان با سهولت پیش رود. نام گذاری کلمه "وحشت" نیز به همین دلیل است.
یکی از شیوه‌های خواندن نماز وحشت این است که در رکعت اول بعد
نماز وحشت نمازی است که افراد در اولین شبی که یک مومن از دنیا می‌رود برای او می‌خوانند. این نماز موجب تسهیل در امورات شب اول قبر میت می‌شود. نماز وحشت دو رکعت است و به جا آوردنش مستحب است.
به اعتقاد مسلمانان اموات در اولین شب وفات با عالم قبر و قیامت انس و آشنایی ندارند و این نماز باعث می‌شود از وحشت آن‌ها کم شود و اموراتشان با سهولت پیش رود. نام گذاری کلمه "وحشت" نیز به همین دلیل است.
یکی از شیوه‌های خواندن نماز وحشت این است که در رکعت اول بعد
امام خمینی رحمته‏ الله‏ علیه :"تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله است، اسلام ائمه هدا علیه‏ السلام است، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم ‏آور محرومیت‏ ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‏ داران مدرن، و کمونیسم خون‏ آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، و اسلام مرفهین بی‏درد و در یک کلمه اسلام آمریکا
امام خمینی رحمته‏ الله‏ علیه :"تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله است، اسلام ائمه هدا علیه‏ السلام است، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم ‏آور محرومیت‏ ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‏ داران مدرن، و کمونیسم خون‏ آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، و اسلام مرفهین بی‏درد و در یک کلمه اسلام آمریکا
امام خمینی رحمته‏ الله‏ علیه :"تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله است، اسلام ائمه هدا علیه‏ السلام است، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم ‏آور محرومیت‏ ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‏ داران مدرن، و کمونیسم خون‏ آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، و اسلام مرفهین بی‏درد و در یک کلمه اسلام آمریکا
بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیءخبر ارتحال عالم ربانی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان مازندران و امام جمعه فقید شهرستان ساری حضرت الله طبرسی اعلی الله مقام الشریف به ما رسید.این عالم مجاهد عمری را صرف ترویج دین مبین اسلام اعم از بیان احکام و آیات اله‌ متعال و روایات معصومین در منابر و خطبه های نماز جمعه و تالیف کتب اخلاقی و . نمودند.این ضایعه را به امام زمان -عج-، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ح
بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیءخبر ارتحال عالم ربانی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان مازندران و امام جمعه فقید شهرستان ساری حضرت الله طبرسی اعلی الله مقام الشریف به ما رسید.این عالم مجاهد عمری را صرف ترویج دین مبین اسلام اعم از بیان احکام و آیات اله‌ متعال و روایات معصومین در منابر و خطبه های نماز جمعه و تالیف کتب اخلاقی و . نمودند.این ضایعه را به امام زمان -عج-، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ح
بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیءخبر ارتحال عالم ربانی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان مازندران و امام جمعه فقید شهرستان ساری حضرت الله طبرسی اعلی الله مقام الشریف به ما رسید.این عالم مجاهد عمری را صرف ترویج دین مبین اسلام اعم از بیان احکام و آیات اله‌ متعال و روایات معصومین در منابر و خطبه های نماز جمعه و تالیف کتب اخلاقی و . نمودند.این ضایعه را به امام زمان -عج-، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ح
بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیءخبر ارتحال عالم ربانی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان مازندران و امام جمعه فقید شهرستان ساری حضرت الله طبرسی اعلی الله مقام الشریف به ما رسید.این عالم مجاهد عمری را صرف ترویج دین مبین اسلام اعم از بیان احکام و آیات اله‌ متعال و روایات معصومین در منابر و خطبه های نماز جمعه و تالیف کتب اخلاقی و . نمودند.این ضایعه را به امام زمان -عج-، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ح
 پست شب جمعه رو از وضعیت امروز واتس آپم انتخاب کردم. امشب بالاجبار برنامه دورهمی رو میدیدم؛ یه دفعه این فکر به ذهنم خطور کرد که چطور این برنامه با جمعیتی حدود صد و صدوپنجاه نفر باید برگزار بشه ولی نماز جماعت ها و جمعه ها و هیئات باید تعطیل بشه.!!!
از اوایل هفته تصمیم گرفتم که حتما سه شنبه شب تو جلسه هیئت هفتگیمون شرکت کنم و الحمدلله همینطور هم شد و خدارو شکر که خیلی چسبید وخیلی دوست داشتم. همیشه به خوم میگم زمانی می آید که حسرت این دورهمی ها رو م
 پست شب جمعه رو از وضعیت امروز واتس آپم انتخاب کردم. امشب بالاجبار برنامه دورهمی رو میدیدم؛ یه دفعه این فکر به ذهنم خطور کرد که چطور این برنامه با جمعیتی حدود صد و صدوپنجاه نفر باید برگزار بشه ولی نماز جماعت ها و جمعه ها و هیئات باید تعطیل بشه.!!!
از اوایل هفته تصمیم گرفتم که حتما سه شنبه شب تو جلسه هیئت هفتگیمون شرکت کنم و الحمدلله همینطور هم شد و خدارو شکر که خیلی چسبید وخیلی دوست داشتم. همیشه به خوم میگم زمانی می آید که حسرت این دورهمی ها رو م
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
#شبهه_کرونایی 
❓با آمدن کرونا متوجه شدیم بدون می شود نماز میت خواند!
✅جواب:
۱. خواندن نماز میت بر همه مکلفین، واجب کفایی است و اگر یک نفر از مکلفین آنرا انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
۲. ت به دلیل آگاهی از نحوه دقیق نماز میت خواندن و ادای صحیح آن، در این زمینه پیشگام بوده اند به علاوه که مردم متدین خود از تقاضای اقامه نماز میت می کنند. 
۳. این شبهه نشان می دهد که اطلاعات فقهی شبهه افکن پایین بوده و نمی دانسته که خواندن نماز
بسم الله الرحمن الرحیمویژه تا نیمه شعبان (1)مقام شهادت اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنی است و ما خاکیان محجوب چه می دانیم که این ارتزاق عند رب الشهدا چه است؟ امام خمینی شهیدی که با نام مهدی زندگیش برکت پیدا کرد و مزد جهادش شهادت شد وسیره او ستاره هدایت کننده برای ما شد  شهید مهدی عاصی تهرانی سنگرسازی بی سنگر و سرداری جهادگر که برای اعتلای نظام مقدس اسلامی خستگی را مغلوب اراده خویش کرده بود؛ او که تنها به رضای خدا می اندیشید و با تاسی از ان
 
برخی صاحب نظران هنگامیکه از فلسفه نماز سخن گفته می شود ، به دنبال علت های واجب شدن نماز هستند و برخی نیز در فلسفه نماز به دنبال آثاری هستند که نماز برای انسان دارد و در این راستا گروهی به دنبال تاثیرات فردی نماز برای انسان هستند و جمعی به آثار اجتماعی نماز می پردازند ، مثلاً کسانی که می گویند نماز روح تواضع و فروتنی را در انسان ایجاد و او را از تکبّر و خود خواهی دور می کند به تاثیر فردی نماز اشاره می کنند و کسانی که می گویند نماز باعث می شود ی
 
برخی صاحب نظران هنگامیکه از فلسفه نماز سخن گفته می شود ، به دنبال علت های واجب شدن نماز هستند و برخی نیز در فلسفه نماز به دنبال آثاری هستند که نماز برای انسان دارد و در این راستا گروهی به دنبال تاثیرات فردی نماز برای انسان هستند و جمعی به آثار اجتماعی نماز می پردازند ، مثلاً کسانی که می گویند نماز روح تواضع و فروتنی را در انسان ایجاد و او را از تکبّر و خود خواهی دور می کند به تاثیر فردی نماز اشاره می کنند و کسانی که می گویند نماز باعث می شود ی
 
برخی صاحب نظران هنگامیکه از فلسفه نماز سخن گفته می شود ، به دنبال علت های واجب شدن نماز هستند و برخی نیز در فلسفه نماز به دنبال آثاری هستند که نماز برای انسان دارد و در این راستا گروهی به دنبال تاثیرات فردی نماز برای انسان هستند و جمعی به آثار اجتماعی نماز می پردازند ، مثلاً کسانی که می گویند نماز روح تواضع و فروتنی را در انسان ایجاد و او را از تکبّر و خود خواهی دور می کند به تاثیر فردی نماز اشاره می کنند و کسانی که می گویند نماز باعث می شود ی
 
برخی صاحب نظران هنگامیکه از فلسفه نماز سخن گفته می شود ، به دنبال علت های واجب شدن نماز هستند و برخی نیز در فلسفه نماز به دنبال آثاری هستند که نماز برای انسان دارد و در این راستا گروهی به دنبال تاثیرات فردی نماز برای انسان هستند و جمعی به آثار اجتماعی نماز می پردازند ، مثلاً کسانی که می گویند نماز روح تواضع و فروتنی را در انسان ایجاد و او را از تکبّر و خود خواهی دور می کند به تاثیر فردی نماز اشاره می کنند و کسانی که می گویند نماز باعث می شود ی
 
دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.
 
پی‌نوشت:
می‌دانم امروز روز دانشجو نیست. ولی این جمله را که دیدم به فکر فرو رفتم که این همه نماز قضا شده، موذن چرا بانک اذان نمی‌دهد؟ حتی نماز‌های ظهر و عصر هم قضا شده، در این حد در خواب هستیم!
 
دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.
 
پی‌نوشت:
می‌دانم امروز روز دانشجو نیست. ولی این جمله را که دیدم به فکر فرو رفتم که این همه نماز قضا شده، موذن چرا بانک اذان نمی‌دهد؟ حتی نماز‌های ظهر و عصر هم قضا شده، در این حد در خواب هستیم!
 
دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.
 
پی‌نوشت:
می‌دانم امروز روز دانشجو نیست. ولی این جمله را که دیدم به فکر فرو رفتم که این همه نماز قضا شده، موذن چرا بانک اذان نمی‌دهد؟ حتی نماز‌های ظهر و عصر هم قضا شده، در این حد در خواب هستیم!
نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر باید نماز‌های چهار رکعتی خود را که شامل نماز ظهر، عصر و عشا می‌شود به صورت دورکعتی مانند نماز عصر بخواند. نماز شکسته اگر قضا شد قضای آن هم شکسته خوانده می‌شود.
مسافر چه کسی است؟
زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته باشد مسافر به حساب می‌آید.
 
منبع: بخش مذهبی بیتوته
نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر باید نماز‌های چهار رکعتی خود را که شامل نماز ظهر، عصر و عشا می‌شود به صورت دورکعتی مانند نماز عصر بخواند. نماز شکسته اگر قضا شد قضای آن هم شکسته خوانده می‌شود.
مسافر چه کسی است؟
زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته باشد مسافر به حساب می‌آید.
 
منبع: بخش مذهبی بیتوته
نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر باید نماز‌های چهار رکعتی خود را که شامل نماز ظهر، عصر و عشا می‌شود به صورت دورکعتی مانند نماز عصر بخواند. نماز شکسته اگر قضا شد قضای آن هم شکسته خوانده می‌شود.
مسافر چه کسی است؟
زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته باشد مسافر به حساب می‌آید.
 
منبع: بخش مذهبی بیتوته
احمد فرخی حاجی آباد, [09.08.19 :02][Forwarded from Ahmad Farokhi]بنام خدا                                                                                                                    
عصر جمعه یکایک عزیزان به خیر و نیکی ,  اگر هفته ای را گذرانیده اند که کاشفان  قلم برکف پر کاهی را کوه ندیده اند , و در حسرت حق الکشف کشف نامه ای ترتیب نشده و پرونده ای روی دستتان نمانده بعد از دو رکعت نماز جمعه بیست رکعت نماز شکر بخوانید .                        
 
مولف : محمد وحیدی
ناشر کتاب : بوستان کتاب قم
تعداد صفحات : 272
گزیده کتاب
نماز به همه کردارهای فردی و اجتماعیِ فرد مسلمان جهت میدهد و بر همه رفتارهای او تأثیر میگذارد. با این فریضه، اجتماع نیز به پاکی میرسد و فحشا و منکر در همه زمینه ها از آن رخت بر میبندد. همه اینها وقتی تحقق مییابد که جایگاه و اهمیت نماز را بشناسیم، به چرایی و فلسفه نماز آگاه شویم، راههای جذب دیگران را به نماز بدانیم، به وظیفه خود در برابر تارکین نماز، وقوف پیدا کنیم و ک
 
مولف : محمد وحیدی
ناشر کتاب : بوستان کتاب قم
تعداد صفحات : 272
گزیده کتاب
نماز به همه کردارهای فردی و اجتماعیِ فرد مسلمان جهت میدهد و بر همه رفتارهای او تأثیر میگذارد. با این فریضه، اجتماع نیز به پاکی میرسد و فحشا و منکر در همه زمینه ها از آن رخت بر میبندد. همه اینها وقتی تحقق مییابد که جایگاه و اهمیت نماز را بشناسیم، به چرایی و فلسفه نماز آگاه شویم، راههای جذب دیگران را به نماز بدانیم، به وظیفه خود در برابر تارکین نماز، وقوف پیدا کنیم و ک
 
مولف : محمد وحیدی
ناشر کتاب : بوستان کتاب قم
تعداد صفحات : 272
گزیده کتاب
نماز به همه کردارهای فردی و اجتماعیِ فرد مسلمان جهت میدهد و بر همه رفتارهای او تأثیر میگذارد. با این فریضه، اجتماع نیز به پاکی میرسد و فحشا و منکر در همه زمینه ها از آن رخت بر میبندد. همه اینها وقتی تحقق مییابد که جایگاه و اهمیت نماز را بشناسیم، به چرایی و فلسفه نماز آگاه شویم، راههای جذب دیگران را به نماز بدانیم، به وظیفه خود در برابر تارکین نماز، وقوف پیدا کنیم و ک
 
مولف : محمد وحیدی
ناشر کتاب : بوستان کتاب قم
تعداد صفحات : 272
گزیده کتاب
نماز به همه کردارهای فردی و اجتماعیِ فرد مسلمان جهت میدهد و بر همه رفتارهای او تأثیر میگذارد. با این فریضه، اجتماع نیز به پاکی میرسد و فحشا و منکر در همه زمینه ها از آن رخت بر میبندد. همه اینها وقتی تحقق مییابد که جایگاه و اهمیت نماز را بشناسیم، به چرایی و فلسفه نماز آگاه شویم، راههای جذب دیگران را به نماز بدانیم، به وظیفه خود در برابر تارکین نماز، وقوف پیدا کنیم و ک
نحوه خواندن نماز دو رکعتی شب اول قبر
نماز لیله الدفن (نماز شب اول قبر)

از نماز‌های مستحب موکد است که در اولین شب خاکسپاری مومنان قرائت می‌شود.
این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و ۱۰ مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده می‌شود.
در پایان بعد از سلام نماز، می‌گوییم: "اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان." [بجای عبارت فلان بن فلان نام شه
نحوه خواندن نماز دو رکعتی شب اول قبر
نماز لیله الدفن (نماز شب اول قبر)

از نماز‌های مستحب موکد است که در اولین شب خاکسپاری مومنان قرائت می‌شود.
این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و ۱۰ مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده می‌شود.
در پایان بعد از سلام نماز، می‌گوییم: "اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان." [بجای عبارت فلان بن فلان نام شه
نحوه خواندن نماز دو رکعتی شب اول قبر
نماز لیله الدفن (نماز شب اول قبر)

از نماز‌های مستحب موکد است که در اولین شب خاکسپاری مومنان قرائت می‌شود.
این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و ۱۰ مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده می‌شود.
در پایان بعد از سلام نماز، می‌گوییم: "اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان." [بجای عبارت فلان بن فلان نام شه
نحوه خواندن نماز دو رکعتی شب اول قبر
نماز لیله الدفن (نماز شب اول قبر)

از نماز‌های مستحب موکد است که در اولین شب خاکسپاری مومنان قرائت می‌شود.
این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و ۱۰ مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده می‌شود.
در پایان بعد از سلام نماز، می‌گوییم: "اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان." [بجای عبارت فلان بن فلان نام شه
نحوه خواندن نماز دو رکعتی شب اول قبر
نماز لیله الدفن (نماز شب اول قبر)

از نماز‌های مستحب موکد است که در اولین شب خاکسپاری مومنان قرائت می‌شود.
این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و ۱۰ مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده می‌شود.
در پایان بعد از سلام نماز، می‌گوییم: "اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان." [بجای عبارت فلان بن فلان نام شه
 
بسم الله الرحمن الرحیم
مستحبات برای نماز:
1. وضع ظاهر شخص :استفاده از انگشتر عقیق- پوشیدن لباس پاکیزه - شانه کردن موها- مسواک زدن قبل ازنماز- خوشبو نمودن خود - خواندن نماز اول وقت - خواندن نماز به جماعت - خواندن اذان و اقامه - پوشیدن لباس سفید و عبا یا چادر
2. اذان واقامه :بلند کردن صدا در اذان و اقامه برای مرد مستحب است - زن آهسته بگوید - شمرده خواندن اذان مستحب است - اذان گو در جای بلندی قرار گیرد - موقع اذان رو به قبله باشد وسر گردان بخصوص موقع اقا
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
خبرگزاری فارس گزارش کرده که حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد به کرونا مبتلا شده است.
این خبرگزاری از قول مسئول ستاد نماز جمعه این شهر نوشته است که حال آقای حسناتی مساعد است.@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان
-tumblrhttps://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
websitehttp://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News
مشاهده مطلب در کانال
 
#هر_روز_با_شهدا 
 
❇️ شهید مرتضی آوینی 
 
به نماز سید که نگاه می‌کردم، ملائک را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند.
 
رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. گفتم: "نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است."
 
به چشمانم خیره شد.گفت: مواظب باش! کسی که سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.گفت و رفت.
 
اما من مدتها در فکر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. بار دیگر خواندم،  اما ن
 
#هر_روز_با_شهدا 
 
❇️ شهید مرتضی آوینی 
 
به نماز سید که نگاه می‌کردم، ملائک را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند.
 
رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. گفتم: "نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است."
 
به چشمانم خیره شد.گفت: مواظب باش! کسی که سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.گفت و رفت.
 
اما من مدتها در فکر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. بار دیگر خواندم،  اما ن
 
#هر_روز_با_شهدا 
 
❇️ شهید مرتضی آوینی 
 
به نماز سید که نگاه می‌کردم، ملائک را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند.
 
رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. گفتم: "نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است."
 
به چشمانم خیره شد.گفت: مواظب باش! کسی که سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.گفت و رفت.
 
اما من مدتها در فکر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. بار دیگر خواندم،  اما ن
 
#هر_روز_با_شهدا 
 
❇️ شهید مرتضی آوینی 
 
به نماز سید که نگاه می‌کردم، ملائک را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند.
 
رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. گفتم: "نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است."
 
به چشمانم خیره شد.گفت: مواظب باش! کسی که سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.گفت و رفت.
 
اما من مدتها در فکر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. بار دیگر خواندم،  اما ن
 
#هر_روز_با_شهدا 
 
❇️ شهید مرتضی آوینی 
 
به نماز سید که نگاه می‌کردم، ملائک را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند.
 
رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. گفتم: "نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است."
 
به چشمانم خیره شد.گفت: مواظب باش! کسی که سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.گفت و رفت.
 
اما من مدتها در فکر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. بار دیگر خواندم،  اما ن
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی pdf
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postردانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: ر167761. نوشته دکتر .
رخلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › articleرر۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام (تألیف سی
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، حجت الاسلام علی زاهددوست اشعار داشت: با توجه بوسیله عالمگیر بیماری کروناو احتیاج انسان به دستکش یک بارمصرف بهداشتی، غرض گرفتیم یک کارگاه تولیدی را راه اندازی کنیم تا نقش ناچیز خود را تو مدد رساندن به مردم و خادمین اشتی ادا نماییم. امام جمعه دلوار بروز کرد: این کارگاه هنری تولید دستکش یک بارمصرف به همت ستاد نماز جمعه بسرنوشت شوم دچار کردن دلوار راه اندازی شده و بوسیله دلیل افت مکان، دفتر امام جمعه
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از جعفر شهیدی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود خل
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از جعفر شهیدیpdf
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود خلاص
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از جعفر شهیدی    
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دا
دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود
دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود
دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام" و "تاریخ صدر اسلام: عصر .tarix91.blogfa.com › postدانلود کتاب "تاریخ تحلیلی اسلام". نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. رمز فایل: gthfgygt. دانلود "تاریخ صدر اسلام: عصر نبوت". رمز فایل: 167761. نوشته دکتر .
خلاصه درس و کتاب تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته سید جعفر .aftab.cc › article۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود
در زمانی که رژیم بعث، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر می‌‏داشت و به بمباران و موشک‌باران نماز جمعه تهدید می‌‏کرد، منافقین نیز بیکار ننشسته و با یک طرح از قبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق، نماز جمعه تهران را در ۲۴ اسفند1363 به خاک و خون کشیدند. در این جنایت ۱۴ نفر شهید و ۸۸ نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت‏ الله ‏‌ای (مدظله‌العالی) که در آن زمان در مقام ریاست جمهوری و امام جمعه تهران در حال ایراد خطبه‏‌های نماز بودند، پس
در زمانی که رژیم بعث، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر می‌‏داشت و به بمباران و موشک‌باران نماز جمعه تهدید می‌‏کرد، منافقین نیز بیکار ننشسته و با یک طرح از قبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق، نماز جمعه تهران را در ۲۴ اسفند1363 به خاک و خون کشیدند. در این جنایت ۱۴ نفر شهید و ۸۸ نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت‏ الله ‏‌ای (مدظله‌العالی) که در آن زمان در مقام ریاست جمهوری و امام جمعه تهران در حال ایراد خطبه‏‌های نماز بودند، پس
در زمانی که رژیم بعث، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر می‌‏داشت و به بمباران و موشک‌باران نماز جمعه تهدید می‌‏کرد، منافقین نیز بیکار ننشسته و با یک طرح از قبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق، نماز جمعه تهران را در ۲۴ اسفند1363 به خاک و خون کشیدند. در این جنایت ۱۴ نفر شهید و ۸۸ نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت‏ الله ‏‌ای (مدظله‌العالی) که در آن زمان در مقام ریاست جمهوری و امام جمعه تهران در حال ایراد خطبه‏‌های نماز بودند، پس
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Instagram Takipçi Satın Al - Ucuz Takipçi Satın Al شاعرانه قلمدون آیــتــک دانستنیهای عجیب Mhysa Forever عکس نوشته نردبون فروشگاه اینترنتی دایان شاپ دانلود کتاب صوتی هنر ظرف بیخیالی