ای کیو کلاس هفنم

نتایج جستجو برای عبارت :

ای کیو کلاس هفنم

میدونم فکر‌ کردید کلاس نویسندگی گذاشتم ولی نه،من خودم درست و حسابی نویسنده نشدم کلاس بخوام بزارم آخه؟؟حقیقتش یه سوالی داشتم میخواستم ببینم کسی تا حالا کلاس نویسندگی شرکت کرده؟و نظرش چی بوده؟
یه پیجی هست به اسم سندرم نویسندگی با همکاری یه موسسه فرهنگی کلاس مجازی آموزش نویسندگی گذاشته،میخواستم ببینم کسی تجربه داره در اين مورد که بتونه کمکم کنه؟اصلا آشناست با اين موسسه یگانه فاخر توانا»؟
میدونم فکر‌ کردید کلاس نویسندگی گذاشتم ولی نه،من خودم درست و حسابی نویسنده نشدم کلاس بخوام بزارم آخه؟؟حقیقتش یه سوالی داشتم میخواستم ببینم کسی تا حالا کلاس نویسندگی شرکت کرده؟و نظرش چی بوده؟
یه پیجی هست به اسم سندرم نویسندگی با همکاری یه موسسه فرهنگی کلاس مجازی آموزش نویسندگی گذاشته،میخواستم ببینم کسی تجربه داره در اين مورد که بتونه کمکم کنه؟اصلا آشناست با اين موسسه یگانه فاخر توانا»؟
سال اول دوم دبیرستان بودم که اخراي کلاس زبان رفتنم بود، سطح کلاس بالا بود و تعداد نفرات کم. یه ترم تنها من بودم که قبول شدم و مابقی همه رد شدن. ترم بعد تشکیل نشد کلاس، ولی کلاس قبلی براي بچه هايی که رد شده بودن تشکیل شد که من نرفتم. دلیلش هم اين بود که اون روزا از خدام بود به هر دلیل تعطیل شه، اخه چندین سال بود که آرامش و آسايش رو ازم گرفته بود. از یه طرف بايد میرفتی مدرسه از اون طرف، خرد و خسته میرفتی زبان، درس هاي خودت هم یه طرف.
اون ترمی که کلاس م
سال اول دوم دبیرستان بودم که اخراي کلاس زبان رفتنم بود، سطح کلاس بالا بود و تعداد نفرات کم. یه ترم تنها من بودم که قبول شدم و مابقی همه رد شدن. ترم بعد تشکیل نشد کلاس، ولی کلاس قبلی براي بچه هايی که رد شده بودن تشکیل شد که من نرفتم. دلیلش هم اين بود که اون روزا از خدام بود به هر دلیل تعطیل شه، اخه چندین سال بود که آرامش و آسايش رو ازم گرفته بود. از یه طرف بايد میرفتی مدرسه از اون طرف، خرد و خسته میرفتی زبان، درس هاي خودت هم یه طرف.
اون ترمی که کلاس م
سال اول دوم دبیرستان بودم که اخراي کلاس زبان رفتنم بود، سطح کلاس بالا بود و تعداد نفرات کم. یه ترم تنها من بودم که قبول شدم و مابقی همه رد شدن. ترم بعد تشکیل نشد کلاس، ولی کلاس قبلی براي بچه هايی که رد شده بودن تشکیل شد که من نرفتم. دلیلش هم اين بود که اون روزا از خدام بود به هر دلیل تعطیل شه، اخه چندین سال بود که آرامش و آسايش رو ازم گرفته بود. از یه طرف بايد میرفتی مدرسه از اون طرف، خرد و خسته میرفتی زبان، درس هاي خودت هم یه طرف.
اون ترمی که کلاس م
سال اول دوم دبیرستان بودم که اخراي کلاس زبان رفتنم بود، سطح کلاس بالا بود و تعداد نفرات کم. یه ترم تنها من بودم که قبول شدم و مابقی همه رد شدن. ترم بعد تشکیل نشد کلاس، ولی کلاس قبلی براي بچه هايی که رد شده بودن تشکیل شد که من نرفتم. دلیلش هم اين بود که اون روزا از خدام بود به هر دلیل تعطیل شه، اخه چندین سال بود که آرامش و آسايش رو ازم گرفته بود. از یه طرف بايد میرفتی مدرسه از اون طرف، خرد و خسته میرفتی زبان، درس هاي خودت هم یه طرف.
اون ترمی که کلاس م
سال اول دوم دبیرستان بودم که اخراي کلاس زبان رفتنم بود، سطح کلاس بالا بود و تعداد نفرات کم. یه ترم تنها من بودم که قبول شدم و مابقی همه رد شدن. ترم بعد تشکیل نشد کلاس، ولی کلاس قبلی براي بچه هايی که رد شده بودن تشکیل شد که من نرفتم. دلیلش هم اين بود که اون روزا از خدام بود به هر دلیل تعطیل شه، اخه چندین سال بود که آرامش و آسايش رو ازم گرفته بود. از یه طرف بايد میرفتی مدرسه از اون طرف، خرد و خسته میرفتی زبان، درس هاي خودت هم یه طرف.
اون ترمی که کلاس م
براي ورود به کلاس بايد رمز ورود را داشته باشید و براي دریافت رمز حتما شما بايد ثبت نام کنید و حتما عضو سايت شوید.
اگر از اعضا سايت هستید با نام کاربری خود در خواست ورود به کلاس را ارسال کنید.
اعضا پس از ثبت نام کد ورود به کلاس مربوطه رو دریافت میکنند.
مدرس:خانم حبیبی
ساعت برگزاری کلاس هر روز راس ساعت5
(ورود براي عموم آزاد است)
خواب دیدم دانشگاه باز شده
رفتم سر کلاس ساعت اول و به جاي یک ساعت و نیم بیشتر از دو ساعت تو کلاس بودم
کلاس روش تحقیق بود و گفتم چون روش تحقیق پیشرفته س در مورد کل پايان نامه کار می کنیم نه فقط در حد پروپوزال
نکات مهمی رو هم که بايد تو هر فصل رعايت بشه میگم بهتون
رو وايتبورد کل فرمت پايان نامه 5 فصله  رو نوشتم و توضیح دادم و توضیح دادم و رفع اشکال کردم
تا وقتی که دیگه کلاس بعدی داشت شروع میشد و از اون کلاس بیرونمون کردند
کلاس بعدی هم کلاس طراحی آموز
خواب دیدم دانشگاه باز شده
رفتم سر کلاس ساعت اول و به جاي یک ساعت و نیم بیشتر از دو ساعت تو کلاس بودم
کلاس روش تحقیق بود و گفتم چون روش تحقیق پیشرفته س در مورد کل پايان نامه کار می کنیم نه فقط در حد پروپوزال
نکات مهمی رو هم که بايد تو هر فصل رعايت بشه میگم بهتون
رو وايتبورد کل فرمت پايان نامه 5 فصله  رو نوشتم و توضیح دادم و توضیح دادم و رفع اشکال کردم
تا وقتی که دیگه کلاس بعدی داشت شروع میشد و از اون کلاس بیرونمون کردند
کلاس بعدی هم کلاس طراحی آموز
خواب دیدم دانشگاه باز شده
رفتم سر کلاس ساعت اول و به جاي یک ساعت و نیم بیشتر از دو ساعت تو کلاس بودم
کلاس روش تحقیق بود و گفتم چون روش تحقیق پیشرفته س در مورد کل پايان نامه کار می کنیم نه فقط در حد پروپوزال
نکات مهمی رو هم که بايد تو هر فصل رعايت بشه میگم بهتون
رو وايتبورد کل فرمت پايان نامه 5 فصله  رو نوشتم و توضیح دادم و توضیح دادم و رفع اشکال کردم
تا وقتی که دیگه کلاس بعدی داشت شروع میشد و از اون کلاس بیرونمون کردند
کلاس بعدی هم کلاس طراحی آموز
خواب دیدم دانشگاه باز شده
رفتم سر کلاس ساعت اول و به جاي یک ساعت و نیم بیشتر از دو ساعت تو کلاس بودم
کلاس روش تحقیق بود و گفتم چون روش تحقیق پیشرفته س در مورد کل پايان نامه کار می کنیم نه فقط در حد پروپوزال
نکات مهمی رو هم که بايد تو هر فصل رعايت بشه میگم بهتون
رو وايتبورد کل فرمت پايان نامه 5 فصله  رو نوشتم و توضیح دادم و توضیح دادم و رفع اشکال کردم
تا وقتی که دیگه کلاس بعدی داشت شروع میشد و از اون کلاس بیرونمون کردند
کلاس بعدی هم کلاس طراحی آموز
کلاساي مجازی قرار بود تا ۱۶ فروردین تشکیل نشن البته از ۵ فروردین به بعد دست استاد بود و خب امروز استاد ايمنی شناسی کلاس رو تشکیل دادن و از اون باحال‌تر استاد آیین زندگی‌مون با اينکه گیر نیستن کلاس رو تشکیل دادن و تازه فهمیدیم که بله هفته پیشم تشکیل داده بودن. بعد من طفلک رو حساب گیر نبودن با اين استاد وصايا هم گرفتم و الان تايم بین دو کلاس اومدم بگم هیچ وقت گول نخورید!
سال نوی همگی هم امیدوارم تا اينجا خوب بوده باشه و در ادامه بهتر هم باشه و
کلاساي مجازی قرار بود تا ۱۶ فروردین تشکیل نشن البته از ۵ فروردین به بعد دست استاد بود و خب امروز استاد ايمنی شناسی کلاس رو تشکیل دادن و از اون باحال‌تر استاد آیین زندگی‌مون با اينکه گیر نیستن کلاس رو تشکیل دادن و تازه فهمیدیم که بله هفته پیشم تشکیل داده بودن. بعد من طفلک رو حساب گیر نبودن با اين استاد وصايا هم گرفتم و الان تايم بین دو کلاس اومدم بگم هیچ وقت گول نخورید!
سال نوی همگی هم امیدوارم تا اينجا خوب بوده باشه و در ادامه بهتر هم باشه و
کدام کلاس عکاسی در تهران بهتر است؟ 
 
با روی کار اومدن دوربین هاي دیجیتال و علاقه مند شدن مردم به هنر و حرفه ی عکاسی ، خرید و فروش دوربین عکاسی افزايش پیدا کرده . به طبع نیاز به آموزش عکاسی هم بعد از اين موضوع جزو نیاز هاي افرادی که دوربین خریدند به حساب میاد . طبق آمارهاي گرفته شده بیشترین شهری در ايران که فروش دوربین عکاسی داره تهران است پس نیاز به کلاس عکاسی در تهران بسیار احساس میشه .
کلاس هاي عکاسی گوناگونی در تهران برگزار میشن حال چه به ص
کدام کلاس عکاسی در تهران بهتر است؟ 
 
با روی کار اومدن دوربین هاي دیجیتال و علاقه مند شدن مردم به هنر و حرفه ی عکاسی ، خرید و فروش دوربین عکاسی افزايش پیدا کرده . به طبع نیاز به آموزش عکاسی هم بعد از اين موضوع جزو نیاز هاي افرادی که دوربین خریدند به حساب میاد . طبق آمارهاي گرفته شده بیشترین شهری در ايران که فروش دوربین عکاسی داره تهران است پس نیاز به کلاس عکاسی در تهران بسیار احساس میشه .
کلاس هاي عکاسی گوناگونی در تهران برگزار میشن حال چه به ص
کدام کلاس عکاسی در تهران بهتر است؟ 
 
با روی کار اومدن دوربین هاي دیجیتال و علاقه مند شدن مردم به هنر و حرفه ی عکاسی ، خرید و فروش دوربین عکاسی افزايش پیدا کرده . به طبع نیاز به آموزش عکاسی هم بعد از اين موضوع جزو نیاز هاي افرادی که دوربین خریدند به حساب میاد . طبق آمارهاي گرفته شده بیشترین شهری در ايران که فروش دوربین عکاسی داره تهران است پس نیاز به کلاس عکاسی در تهران بسیار احساس میشه .
کلاس هاي عکاسی گوناگونی در تهران برگزار میشن حال چه به ص
کدام کلاس عکاسی در تهران بهتر است؟ 
 
با روی کار اومدن دوربین هاي دیجیتال و علاقه مند شدن مردم به هنر و حرفه ی عکاسی ، خرید و فروش دوربین عکاسی افزايش پیدا کرده . به طبع نیاز به آموزش عکاسی هم بعد از اين موضوع جزو نیاز هاي افرادی که دوربین خریدند به حساب میاد . طبق آمارهاي گرفته شده بیشترین شهری در ايران که فروش دوربین عکاسی داره تهران است پس نیاز به کلاس عکاسی در تهران بسیار احساس میشه .
کلاس هاي عکاسی گوناگونی در تهران برگزار میشن حال چه به ص
شی یا object
شی ها داراي خصوصیات و رفتارهاي مختلف هستند. به عنوان مثال یک سگ داراي خصوصیاتی مانند رنگ، نام، نژاد و رفتارهايی مانند حرکت کردن، پارس کردن، خوردن و آشامیدن است. شی در واقع یک نمونه از یک کلاس است.
کلاس یا class
کلاس می تواند به عنوان یک قالب یا یک طرح تعریف شود که رفتار یا حالت هاي شی از آن پشتیبانی می کند. در مثال بالا سگ خود می تواند به عنوان یک کلاس مطرح گردد.
متد یا method
متد اساساً یک رفتار است و یک کلاس می تواند شامل چندین متد باشد.
شی یا object
شی ها داراي خصوصیات و رفتارهاي مختلف هستند. به عنوان مثال یک سگ داراي خصوصیاتی مانند رنگ، نام، نژاد و رفتارهايی مانند حرکت کردن، پارس کردن، خوردن و آشامیدن است. شی در واقع یک نمونه از یک کلاس است.
کلاس یا class
کلاس می تواند به عنوان یک قالب یا یک طرح تعریف شود که رفتار یا حالت هاي شی از آن پشتیبانی می کند. در مثال بالا سگ خود می تواند به عنوان یک کلاس مطرح گردد.
متد یا method
متد اساساً یک رفتار است و یک کلاس می تواند شامل چندین متد باشد.
چقدر سواي از همه سختیهاش، کِیف میده!
نه بايد صبح بدو بدو بچه بذاری مدرسه و خودت بری سرکار، نه بايد هواي رییسو داشته باشی که دو ساعت میخواي زودتر بری به کلاست برسی، نه خجالت خانواده داری که شب خسته و کوفته از کلاس میاي و.
تازه از همه هیجان انگیزتر اينه که سر کلاس پاتو دراز میکنی، ببخشیدا اگه خیلی خسته بشی یه کم دراز میکشی، بین کلاساهم با خانواده خستگی در میکنی!
فقط یه کم نگرانی هست درمورد حقوق آخر ماه که احتمالا اين ماه ازش خبری نیست!
اونم فداي
براي داشتن کلاس مجازی و آموزش آنلاين به چه امکاناتی نیاز دارید؟
چگونه می‌توان یک کلاس مجازی را برگزار کرد؟
آیا هر شخصی می‌تواند کلاس مجازی برگزار کند و آموزش آنلاين انجام دهد؟
آیا ممکن است آموزش آنلاين را به افرادی مشخص محدود کرد؟
با ما همراه باشید تا روشهاي مختلف برگزاری کلاس مجازی و آموزش آنلاين را یاد بگیرید و به جواب سوالات خود برسید.
به ادامه مطلب برویدفیزیك، رايانه، آموزش، معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش، دانلود، خواندنی
براي داشتن کلاس مجازی و آموزش آنلاين به چه امکاناتی نیاز دارید؟
چگونه می‌توان یک کلاس مجازی را برگزار کرد؟
آیا هر شخصی می‌تواند کلاس مجازی برگزار کند و آموزش آنلاين انجام دهد؟
آیا ممکن است آموزش آنلاين را به افرادی مشخص محدود کرد؟
با ما همراه باشید تا روشهاي مختلف برگزاری کلاس مجازی و آموزش آنلاين را یاد بگیرید و به جواب سوالات خود برسید.
به ادامه مطلب برویدفیزیك، رايانه، آموزش، معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش، دانلود، خواندنی
براي داشتن کلاس مجازی و آموزش آنلاين به چه امکاناتی نیاز دارید؟
چگونه می‌توان یک کلاس مجازی را برگزار کرد؟
آیا هر شخصی می‌تواند کلاس مجازی برگزار کند و آموزش آنلاين انجام دهد؟
آیا ممکن است آموزش آنلاين را به افرادی مشخص محدود کرد؟
با ما همراه باشید تا روشهاي مختلف برگزاری کلاس مجازی و آموزش آنلاين را یاد بگیرید و به جواب سوالات خود برسید.
به ادامه مطلب برویدفیزیك، رايانه، آموزش، معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش، دانلود، خواندنی
براي داشتن کلاس مجازی و آموزش آنلاين به چه امکاناتی نیاز دارید؟
چگونه می‌توان یک کلاس مجازی را برگزار کرد؟
آیا هر شخصی می‌تواند کلاس مجازی برگزار کند و آموزش آنلاين انجام دهد؟
آیا ممکن است آموزش آنلاين را به افرادی مشخص محدود کرد؟
با ما همراه باشید تا روشهاي مختلف برگزاری کلاس مجازی و آموزش آنلاين را یاد بگیرید و به جواب سوالات خود برسید.
به ادامه مطلب برویدفیزیك، رايانه، آموزش، معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش، دانلود، خواندنی
یک کلاس حافظه محدوده حضور متغیر در برنامه (scope) و مدت حضور یا طول عمر متغیرها و یا توابع ( Life Time ) را در یک برنامه C++ تعیین می کند.
 
پس با توصیفات بالا متوجه میشوید که از اين پس میتوانید برنامه اي بنویسید که اولا حافظه زیادی اشغال نکند و از منابع حافظه کامپیوتر به صورت بهینه استفاده کند و دوما سرعت اجراي بالاتری داشته باشند و سوما برنامه داراي خطاي کمتر و عیب یابی سریع تری نیز میشود.
در زبان c++  5 نوع کلاس حافظه وجود دارد. کلاس هاي حافظه ز
یادش بخیر قدیما که "بی کلاس" بودیم بیشتر دور هم بودیم و چقدر خوش میگذشت و هر چقدر با کلاس تر میشیم از همدیگه دورتر میشیم. قدیما که "بی کلاس" بودیم و موبايل و تلفن نبود و واسه رفت و آمد وسیله شخصی نبود، همیشه خونه ها تمیز بود و آماده پذیرايی از مهمونا و وقتی کلون در خونه در هر زمانی به صدا در میومد، خوشحال میشدیم؛ چون مهمون میومد و به سادگی مهمونی برگزار میشد. آخه چون "بی کلاس" بودیم آشپزخونه ها اوپن نبود و گازهاي فردار و ماکروفر و… نبود و از فست ف
استفاده از هر یک از اين ابزارهاي آموزشی میتونه براي تو به نوعی مفید فايده باشه و بهت کمک کنه تا روند بهتری رو در ساختار مطالعاتی خودت در پیش بگیری. شرکت در کلاس هاي کنکور به تو اين امکان رو میده تا بتونی تمامی سوالات خودت رو در حین تدریس دبیر بپرسی و همینطور اين فرصت رو داری که اگر در حل بعضی از تست ها و یادگیری بعضی از مفاهیم با مشکل رو به رو شدی، با استادی که در کلاس خصوصی تدریس میکنه، مشکلات خودت رو در میون بذاری.
در عوض زمانی که از دی وی دی ها
استفاده از هر یک از اين ابزارهاي آموزشی میتونه براي تو به نوعی مفید فايده باشه و بهت کمک کنه تا روند بهتری رو در ساختار مطالعاتی خودت در پیش بگیری. شرکت در کلاس هاي کنکور به تو اين امکان رو میده تا بتونی تمامی سوالات خودت رو در حین تدریس دبیر بپرسی و همینطور اين فرصت رو داری که اگر در حل بعضی از تست ها و یادگیری بعضی از مفاهیم با مشکل رو به رو شدی، با استادی که در کلاس خصوصی تدریس میکنه، مشکلات خودت رو در میون بذاری.
در عوض زمانی که از دی وی دی ها
استفاده از هر یک از اين ابزارهاي آموزشی میتونه براي تو به نوعی مفید فايده باشه و بهت کمک کنه تا روند بهتری رو در ساختار مطالعاتی خودت در پیش بگیری. شرکت در کلاس هاي کنکور به تو اين امکان رو میده تا بتونی تمامی سوالات خودت رو در حین تدریس دبیر بپرسی و همینطور اين فرصت رو داری که اگر در حل بعضی از تست ها و یادگیری بعضی از مفاهیم با مشکل رو به رو شدی، با استادی که در کلاس خصوصی تدریس میکنه، مشکلات خودت رو در میون بذاری.
در عوض زمانی که از دی وی دی ها
استفاده از هر یک از اين ابزارهاي آموزشی میتونه براي تو به نوعی مفید فايده باشه و بهت کمک کنه تا روند بهتری رو در ساختار مطالعاتی خودت در پیش بگیری. شرکت در کلاس هاي کنکور به تو اين امکان رو میده تا بتونی تمامی سوالات خودت رو در حین تدریس دبیر بپرسی و همینطور اين فرصت رو داری که اگر در حل بعضی از تست ها و یادگیری بعضی از مفاهیم با مشکل رو به رو شدی، با استادی که در کلاس خصوصی تدریس میکنه، مشکلات خودت رو در میون بذاری.
در عوض زمانی که از دی وی دی ها
استفاده از هر یک از اين ابزارهاي آموزشی میتونه براي تو به نوعی مفید فايده باشه و بهت کمک کنه تا روند بهتری رو در ساختار مطالعاتی خودت در پیش بگیری. شرکت در کلاس هاي کنکور به تو اين امکان رو میده تا بتونی تمامی سوالات خودت رو در حین تدریس دبیر بپرسی و همینطور اين فرصت رو داری که اگر در حل بعضی از تست ها و یادگیری بعضی از مفاهیم با مشکل رو به رو شدی، با استادی که در کلاس خصوصی تدریس میکنه، مشکلات خودت رو در میون بذاری.
در عوض زمانی که از دی وی دی ها
لینکهاي واتساپ را در واتساپ خود جستجو نمايید .یا براي عضویت با موبايل خود وارد سايت المپیاد شوید و روی لینک مربوطه که به رنگ آبی است کلیک کنید .(البته بايد از قبل واتس اپ داشته باشید روی موبايل)
1-https://chat.whatsapp.com/JvTkrTFGpCt7wHkNDwo8B1 دختران ترم 1 کلاس 1
2-https://chat.whatsapp.com/GKKfSHEO0Yx9mvH7mvahqG دختران ترم 1 کلاس 2
3-https://chat.whatsapp.com/ECEYsyM5m64HSl1oVqv74G دختران ترم 1 کلاس 3
4-https://chat.whatsapp.com/CTsqmD7D4Xr6OKrh0By5n0 دختران ترم 1 کلاس 4
5-https://chat.whatsapp.com/FOj6Vw9SjeBK55wRX3yQJq دختران ترم 1 کلاس 5
6-https://chat.whatsapp.com
لینکهاي واتساپ را در واتساپ خود جستجو نمايید .یا براي عضویت با موبايل خود وارد سايت المپیاد شوید و روی لینک مربوطه که به رنگ آبی است کلیک کنید .(البته بايد از قبل واتس اپ داشته باشید روی موبايل)
1-https://chat.whatsapp.com/JvTkrTFGpCt7wHkNDwo8B1 دختران ترم 1 کلاس 1
2-https://chat.whatsapp.com/GKKfSHEO0Yx9mvH7mvahqG دختران ترم 1 کلاس 2
3-https://chat.whatsapp.com/ECEYsyM5m64HSl1oVqv74G دختران ترم 1 کلاس 3
4-https://chat.whatsapp.com/CTsqmD7D4Xr6OKrh0By5n0 دختران ترم 1 کلاس 4
5-https://chat.whatsapp.com/FOj6Vw9SjeBK55wRX3yQJq دختران ترم 1 کلاس 5
6-https://chat.whatsapp.com
لینکهاي واتساپ را در واتساپ خود جستجو نمايید .یا براي عضویت با موبايل خود وارد سايت المپیاد شوید و روی لینک مربوطه که به رنگ آبی است کلیک کنید .(البته بايد از قبل واتس اپ داشته باشید روی موبايل)
1-https://chat.whatsapp.com/JvTkrTFGpCt7wHkNDwo8B1 دختران ترم 1 کلاس 1
2-https://chat.whatsapp.com/GKKfSHEO0Yx9mvH7mvahqG دختران ترم 1 کلاس 2
3-https://chat.whatsapp.com/ECEYsyM5m64HSl1oVqv74G دختران ترم 1 کلاس 3
4-https://chat.whatsapp.com/CTsqmD7D4Xr6OKrh0By5n0 دختران ترم 1 کلاس 4
5-https://chat.whatsapp.com/FOj6Vw9SjeBK55wRX3yQJq دختران ترم 1 کلاس 5
6-https://chat.whatsapp.com
 
 
 عبور ثانیه ها براي نو شدن، نیک فالی است براي دگرگونی
سال نو همه شما دانشجویان عزیز مبارک
 
با توجه به شرايط امروز براي ضرورت ادامه فرايندهاي اموزشی از طریق مجازی، 5 و 6 فروردین ماه اولین جلسات مربوطه تشکیل شد به جز اولین سکشن بیوفیزیک ( ساعت 8 صبح) که متعاقبا جبرانی آن اعلام خواهد شد.
در دروس بیوفیزیک و زیست شناسی پرتویی، امتحان پايان ترم بر اساس همین جزوه اي است که در طی کلاس مجازی تهیه می شود و به هیچ فايل و یا جزوه دیگری نیاز نیست از اين ر
 
 
 عبور ثانیه ها براي نو شدن، نیک فالی است براي دگرگونی
سال نو همه شما دانشجویان عزیز مبارک
 
با توجه به شرايط امروز براي ضرورت ادامه فرايندهاي اموزشی از طریق مجازی، 5 و 6 فروردین ماه اولین جلسات مربوطه تشکیل شد به جز اولین سکشن بیوفیزیک ( ساعت 8 صبح) که متعاقبا جبرانی آن اعلام خواهد شد.
در دروس بیوفیزیک و زیست شناسی پرتویی، امتحان پايان ترم بر اساس همین جزوه اي است که در طی کلاس مجازی تهیه می شود و به هیچ فايل و یا جزوه دیگری نیاز نیست از اين ر
ما دخترمون رو یکساله کلاس ورزشی ثبت نام کردیم اول مهر بود خانومهاي بزرگتر کلاس به بچه هاي ما گفتن میخوان براي مربیشون جشن تولد بگیرن نفری ۱۰۰هزار تومن بیارید تا هم ساندویچ و هم کیک بگیرن هم هدیه براي مربی ما شرکت کردیم . امروز دوباره پیام دادن میخوان براي مامان مربی هم جشن تولد بگیرن مامان مربی هم تو کلاس هست همیشه و گفتن نفری صد هزار تومن بیارید . من اين دفعه رو نتونستم شرکت کنم خودم که نداشتم اگه به همسرم هم میگفتم میگفت دیگه نمیخواد دخترم
ما دخترمون رو یکساله کلاس ورزشی ثبت نام کردیم اول مهر بود خانومهاي بزرگتر کلاس به بچه هاي ما گفتن میخوان براي مربیشون جشن تولد بگیرن نفری ۱۰۰هزار تومن بیارید تا هم ساندویچ و هم کیک بگیرن هم هدیه براي مربی ما شرکت کردیم . امروز دوباره پیام دادن میخوان براي مامان مربی هم جشن تولد بگیرن مامان مربی هم تو کلاس هست همیشه و گفتن نفری صد هزار تومن بیارید . من اين دفعه رو نتونستم شرکت کنم خودم که نداشتم اگه به همسرم هم میگفتم میگفت دیگه نمیخواد دخترم
ما دخترمون رو یکساله کلاس ورزشی ثبت نام کردیم اول مهر بود خانومهاي بزرگتر کلاس به بچه هاي ما گفتن میخوان براي مربیشون جشن تولد بگیرن نفری ۱۰۰هزار تومن بیارید تا هم ساندویچ و هم کیک بگیرن هم هدیه براي مربی ما شرکت کردیم . امروز دوباره پیام دادن میخوان براي مامان مربی هم جشن تولد بگیرن مامان مربی هم تو کلاس هست همیشه و گفتن نفری صد هزار تومن بیارید . من اين دفعه رو نتونستم شرکت کنم خودم که نداشتم اگه به همسرم هم میگفتم میگفت دیگه نمیخواد دخترم
سلام خدمت همه ی دوستان عزیز خانواده برتر 
زمانی که 7 سالم بود خانواده بنده رو گذاشتن کلاس زبان - از روی دلسوزی و نگرانی بدون اينکه از من بپرسن که آیا اصلا علاقه اي دارم به زبان یا نه؟ آیا اصلا اين سن خوب هست، براي  شروع یا نه؟، خلاصه بنده رو گذاشتن کلاس زبان من هم که یه بچه ی 7 ساله شر و شیطون. 
اصلا نمیدونستم زبان چیه؟، انگلیسی چیه؟، به چه درد من میخوره، اصلا چرا من بايد اينجا باشم، فقط میگفتن بخون برات خوبه به دردت میخوره، خلاصه یه 4 سالی به ز
کلاس آرايشگری چیست و در اين دوره چه چیزهايی یاد داده می شود؟
کلاس آرايشگری به کلاسی گفته می شود که در طی آن فرد فرا میگیرد چگونه به اصلاح مو و استفاده از مواد مختلف براي زیبا ساختن موقت ظاهر افراد بپردازد. شما در اين کلاس مهارت هاي مختلفی به جز ابعاد فنی را یاد میگیرید که در انتها می تواند به شغل دائمی شما تبدیل شود. در ادامه شما را با دو آموزشگاه آرايشگری آشنا خواهیم کرد. یک کلاس مردانه و یک کلاس نه. با ما همراه باشید.
 dosht
کلاس آرايشگری چیست و در اين دوره چه چیزهايی یاد داده می شود؟
کلاس آرايشگری به کلاسی گفته می شود که در طی آن فرد فرا میگیرد چگونه به اصلاح مو و استفاده از مواد مختلف براي زیبا ساختن موقت ظاهر افراد بپردازد. شما در اين کلاس مهارت هاي مختلفی به جز ابعاد فنی را یاد میگیرید که در انتها می تواند به شغل دائمی شما تبدیل شود. در ادامه شما را با دو آموزشگاه آرايشگری آشنا خواهیم کرد. یک کلاس مردانه و یک کلاس نه. با ما همراه باشید.
 dosht
کلاس آرايشگری چیست و در اين دوره چه چیزهايی یاد داده می شود؟
کلاس آرايشگری به کلاسی گفته می شود که در طی آن فرد فرا میگیرد چگونه به اصلاح مو و استفاده از مواد مختلف براي زیبا ساختن موقت ظاهر افراد بپردازد. شما در اين کلاس مهارت هاي مختلفی به جز ابعاد فنی را یاد میگیرید که در انتها می تواند به شغل دائمی شما تبدیل شود. در ادامه شما را با دو آموزشگاه آرايشگری آشنا خواهیم کرد. یک کلاس مردانه و یک کلاس نه. با ما همراه باشید.
 dosht
کلاس آرايشگری چیست و در اين دوره چه چیزهايی یاد داده می شود؟
کلاس آرايشگری به کلاسی گفته می شود که در طی آن فرد فرا میگیرد چگونه به اصلاح مو و استفاده از مواد مختلف براي زیبا ساختن موقت ظاهر افراد بپردازد. شما در اين کلاس مهارت هاي مختلفی به جز ابعاد فنی را یاد میگیرید که در انتها می تواند به شغل دائمی شما تبدیل شود. در ادامه شما را با دو آموزشگاه آرايشگری آشنا خواهیم کرد. یک کلاس مردانه و یک کلاس نه. با ما همراه باشید.
 dosht
معرفی نرم افزار کلاس مجازی
سلام دراين مقاله به معرفی چندتا از برترین نرم افزارهاي کلاس مجازی میپردازیم.
همونطور که میدانید نرم افزار کلاس مجازی یعنی برنامه اي که قابلیت ها و امکانات لازم براي برگزاری یک کلاس درسی و اموزشی را دارد و شمابه راحتی و بدون صرفهزینه هاي بالاي کلاس حقیقی ؛ میتوانید در کلاس مجازی به اموزش و یادگیری بپردازید.
Vedamo
ودامو  یک سیستم عامل کلاس انلاين و سیستم مدیریت یادگیری است که براي تدریس مجازی  ساخته شده است.و مورداس
معرفی نرم افزار کلاس مجازی
سلام دراين مقاله به معرفی چندتا از برترین نرم افزارهاي کلاس مجازی میپردازیم.
همونطور که میدانید نرم افزار کلاس مجازی یعنی برنامه اي که قابلیت ها و امکانات لازم براي برگزاری یک کلاس درسی و اموزشی را دارد و شمابه راحتی و بدون صرفهزینه هاي بالاي کلاس حقیقی ؛ میتوانید در کلاس مجازی به اموزش و یادگیری بپردازید.
Vedamo
ودامو  یک سیستم عامل کلاس انلاين و سیستم مدیریت یادگیری است که براي تدریس مجازی  ساخته شده است.و مورداس
اين داستان واقعی است:
 
روزی معلم کلاس پنجم به دانش آموزانش گفت: "من همه شما را دوست دارم" ولی او در واقع اين احساس را نسبت به یکی از دانش آموزان که تیدی نام دارد،نداشت.
لباس هاي اين دانش آموز همواره کثیف بودند، وضعیت درسی او ضعیف بود و گوشه گیر بود.
اين قضاوت او بر اساس عملکرد تیدی در طول سال تحصیلی بود.
زیرا که او با بقیه بچه ها بازی نمی کرد و لباسهايش چرکین بودند و به نظافت شخصی خودش توجهی نمی کرد.
تیدی بقدری افسرده و درس نخوان بود که معلمش از ت
اين داستان واقعی است:
 
روزی معلم کلاس پنجم به دانش آموزانش گفت: "من همه شما را دوست دارم" ولی او در واقع اين احساس را نسبت به یکی از دانش آموزان که تیدی نام دارد،نداشت.
لباس هاي اين دانش آموز همواره کثیف بودند، وضعیت درسی او ضعیف بود و گوشه گیر بود.
اين قضاوت او بر اساس عملکرد تیدی در طول سال تحصیلی بود.
زیرا که او با بقیه بچه ها بازی نمی کرد و لباسهايش چرکین بودند و به نظافت شخصی خودش توجهی نمی کرد.
تیدی بقدری افسرده و درس نخوان بود که معلمش از ت
در بحبوحه کارهاي تل انبار شده 98 از جمله کلاس هاي در نوبت تماشاي دانشگاه(همان هايی که وسطش حوصله ام سر رفت و از کلاس آنلاين بیرون زدم)، کارهاي ریموت شرکت، کمک هاي خانه تکانی و پروژه هاي خرده ریز، بايد بنشینم ببینم پارسال همین روزها براي 98 چه نوشته بودم، بعد یک سال را مرور کنم و ببینم 98 چه کردم و خلاصه وار سالم را روی کاغذ بیاورم و بعد براي 99اَم اگر زنده باشم یک افقی ترسیم کنم. البته با اين شرط که در همین روزهاي ولو اندک 98 هم قرار باشد در دنیا بما
در بحبوحه کارهاي تل انبار شده 98 از جمله کلاس هاي در نوبت تماشاي دانشگاه(همان هايی که وسطش حوصله ام سر رفت و از کلاس آنلاين بیرون زدم)، کارهاي ریموت شرکت، کمک هاي خانه تکانی و پروژه هاي خرده ریز، بايد بنشینم ببینم پارسال همین روزها براي 98 چه نوشته بودم، بعد یک سال را مرور کنم و ببینم 98 چه کردم و خلاصه وار سالم را روی کاغذ بیاورم و بعد براي 99اَم اگر زنده باشم یک افقی ترسیم کنم. البته با اين شرط که در همین روزهاي ولو اندک 98 هم قرار باشد در دنیا بما
در بحبوحه کارهاي تل انبار شده 98 از جمله کلاس هاي در نوبت تماشاي دانشگاه(همان هايی که وسطش حوصله ام سر رفت و از کلاس آنلاين بیرون زدم)، کارهاي ریموت شرکت، کمک هاي خانه تکانی و پروژه هاي خرده ریز، بايد بنشینم ببینم پارسال همین روزها براي 98 چه نوشته بودم، بعد یک سال را مرور کنم و ببینم 98 چه کردم و خلاصه وار سالم را روی کاغذ بیاورم و بعد براي 99اَم اگر زنده باشم یک افقی ترسیم کنم. البته با اين شرط که در همین روزهاي ولو اندک 98 هم قرار باشد در دنیا بما
خرید نیم ست نقره نه مد و کلاس کد mc-492 قیمت : 950000 تومانبرند : modo classخرید پستی نیم ست نقره نه مد و کلاس کد mc-492 قیمت نیم ست نقره نه مد و کلاس کد mc-492  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.    خرید نیم ست نقره نه مد و کلاس کد mc-492 ارزان , نیم ست نقره نه مد و کلاس کد mc-492 با قیمت ارزا
اتصالات فشار قوی
قیمت اتصالات فشار قوی – فروش اتصالات فشار قوی – اتصالات فشار قوی
اتصالات  ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۶۰۰۰  دنده اي ، ساکت برندهاي موجود ايرانی ، تايوانی ، اروپايی
مورد استفاده در صنعت گاز ، نفت ، پتروشیمی
اتصالات گالوانیزه گرم و سرد هم موجود می باشد
از سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ موجود می باشد
اتصالات از قبیل زانوی ، سه راهی ، بوشن ، مهرماسوره ، درپوش
الیاژ فولادی استنلس استیل
براي دریافت بهترین قیمت و پیش فاکتور  با ما در تماس باشید
 
 
فیتینگ ها
در
اتصالات فشار قوی
قیمت اتصالات فشار قوی – فروش اتصالات فشار قوی – اتصالات فشار قوی
اتصالات  ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۶۰۰۰  دنده اي ، ساکت برندهاي موجود ايرانی ، تايوانی ، اروپايی
مورد استفاده در صنعت گاز ، نفت ، پتروشیمی
اتصالات گالوانیزه گرم و سرد هم موجود می باشد
از سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ موجود می باشد
اتصالات از قبیل زانوی ، سه راهی ، بوشن ، مهرماسوره ، درپوش
الیاژ فولادی استنلس استیل
براي دریافت بهترین قیمت و پیش فاکتور  با ما در تماس باشید
 
 
فیتینگ ها
در
خب ، بالاخره به چیزی که می خوام رسیدم.نمره ی الف کلاسمون شدم.وقتی که یکی از استادهاي دانشکده و بچه هاي کلاس (البته پسرهاي کلاس.) فکرشون رو روی اين گذاشته بودن که پسرها توی کارهاي علمی (چه حرف هاي مزخرفی!!!) از دخترها بهترن و غرور پسرونه شون فرا گرفته بودشون ، من نفر اول کلاس شدم.بله من ، یه دختر.حالا اون پسری که می گفت یه دانشمند زن رو نام ببرید و وقتی که سر کلاس اسم مریم میرزاخانی و ماری کوری و آگوستا آدابايرون و کلی اسم دیگه رو براش نام بردم باز
خب ، بالاخره به چیزی که می خوام رسیدم.نمره ی الف کلاسمون شدم.وقتی که یکی از استادهاي دانشکده و بچه هاي کلاس (البته پسرهاي کلاس.) فکرشون رو روی اين گذاشته بودن که پسرها توی کارهاي علمی (چه حرف هاي مزخرفی!!!) از دخترها بهترن و غرور پسرونه شون فرا گرفته بودشون ، من نفر اول کلاس شدم.بله من ، یه دختر.حالا اون پسری که می گفت یه دانشمند زن رو نام ببرید و وقتی که سر کلاس اسم مریم میرزاخانی و ماری کوری و آگوستا آدابايرون و کلی اسم دیگه رو براش نام بردم باز
خب ، بالاخره به چیزی که می خوام رسیدم.نمره ی الف کلاسمون شدم.وقتی که یکی از استادهاي دانشکده و بچه هاي کلاس (البته پسرهاي کلاس.) فکرشون رو روی اين گذاشته بودن که پسرها توی کارهاي علمی (چه حرف هاي مزخرفی!!!) از دخترها بهترن و غرور پسرونه شون فرا گرفته بودشون ، من نفر اول کلاس شدم.بله من ، یه دختر.حالا اون پسری که می گفت یه دانشمند زن رو نام ببرید و وقتی که سر کلاس اسم مریم میرزاخانی و ماری کوری و آگوستا آدابايرون و کلی اسم دیگه رو براش نام بردم باز
خرید نیم ست نقره نه مد و کلاس کد MC-300 قیمت : 7960 تومانبرند : modo classخرید پستی نیم ست نقره نه مد و کلاس کد MC-300 قیمت نیم ست نقره نه مد و کلاس کد MC-300  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.    خرید نیم ست نقره نه مد و کلاس کد MC-300 ارزان , نیم ست نقره نه مد و کلاس کد MC-300 با قیمت ارزا
امروز رفتم کلاس
چند تا خانمی که اونجا حاضر بودن گفتن آه که هفته دیگه آخرین هفته کلاسه!!! و کل اين سنتر داره بسته میشه
به معلمه گفتم شما که گفتی جمعه که امروز باشه آخرین جلسه است گفت نه بیا هفته دیگه را هم
اما تو کلاس که رفتیم خانمی که بعد از از من اومده بود جوری رفتار کرد که مطمئن شدم درست فکر کردم و هفته دیگه واسه من آخرین جلسه اس :)
 
حداقل اين شد که هفته دیگه هم میرم  :) 
ازین ستون به اون ستون فرجه
بازم دمشون گرم منو یک سال تو کلاسشون پذیرفتن و تل
امروز رفتم کلاس
چند تا خانمی که اونجا حاضر بودن گفتن آه که هفته دیگه آخرین هفته کلاسه!!! و کل اين سنتر داره بسته میشه
به معلمه گفتم شما که گفتی جمعه که امروز باشه آخرین جلسه است گفت نه بیا هفته دیگه را هم
اما تو کلاس که رفتیم خانمی که بعد از از من اومده بود جوری رفتار کرد که مطمئن شدم درست فکر کردم و هفته دیگه واسه من آخرین جلسه اس :)
 
حداقل اين شد که هفته دیگه هم میرم  :) 
ازین ستون به اون ستون فرجه
بازم دمشون گرم منو یک سال تو کلاسشون پذیرفتن و تل
امروز رفتم کلاس
چند تا خانمی که اونجا حاضر بودن گفتن آه که هفته دیگه آخرین هفته کلاسه!!! و کل اين سنتر داره بسته میشه
به معلمه گفتم شما که گفتی جمعه که امروز باشه آخرین جلسه است گفت نه بیا هفته دیگه را هم
اما تو کلاس که رفتیم خانمی که بعد از از من اومده بود جوری رفتار کرد که مطمئن شدم درست فکر کردم و هفته دیگه واسه من آخرین جلسه اس :)
 
حداقل اين شد که هفته دیگه هم میرم  :) 
ازین ستون به اون ستون فرجه
بازم دمشون گرم منو یک سال تو کلاسشون پذیرفتن و تل
امروز رفتم کلاس
چند تا خانمی که اونجا حاضر بودن گفتن آه که هفته دیگه آخرین هفته کلاسه!!! و کل اين سنتر داره بسته میشه
به معلمه گفتم شما که گفتی جمعه که امروز باشه آخرین جلسه است گفت نه بیا هفته دیگه را هم
اما تو کلاس که رفتیم خانمی که بعد از از من اومده بود جوری رفتار کرد که مطمئن شدم درست فکر کردم و هفته دیگه واسه من آخرین جلسه اس :)
 
حداقل اين شد که هفته دیگه هم میرم  :) 
ازین ستون به اون ستون فرجه
بازم دمشون گرم منو یک سال تو کلاسشون پذیرفتن و تل
واااايدیدی چی شد؟
اون مرکزه واقعا تعطیل شد نه اينکه فقط به من گفته باشن.یکیشونم حتی کلی گریه کرد
خانم ها هم گفتن جاهاي دیگه میرن ورزششونو ادامه میدن .
یه جايی هم به من معرفی کردن که منم برم به اسم BM
چون جلسه اخر بود با آهنگ هاي درخواستی ورزش کردیم منم یه آهنگ گفتم که خیلی وقت بود نمیذاشت گفتن نداریمش.بعد یکیشون رفت از گوشیش آورد واسمون گذاشت.
اسم آهنگش Con calma هست که گویا یه ورژن فارسی هم داره که آرش خونده
البته که من آرش گوش نمیدم! و اين که آه
واااايدیدی چی شد؟
اون مرکزه واقعا تعطیل شد نه اينکه فقط به من گفته باشن.یکیشونم حتی کلی گریه کرد
خانم ها هم گفتن جاهاي دیگه میرن ورزششونو ادامه میدن .
یه جايی هم به من معرفی کردن که منم برم به اسم BM
چون جلسه اخر بود با آهنگ هاي درخواستی ورزش کردیم منم یه آهنگ گفتم که خیلی وقت بود نمیذاشت گفتن نداریمش.بعد یکیشون رفت از گوشیش آورد واسمون گذاشت.
اسم آهنگش Con calma هست که گویا یه ورژن فارسی هم داره که آرش خونده
البته که من آرش گوش نمیدم! و اين که آه
واااايدیدی چی شد؟
اون مرکزه واقعا تعطیل شد نه اينکه فقط به من گفته باشن.یکیشونم حتی کلی گریه کرد
خانم ها هم گفتن جاهاي دیگه میرن ورزششونو ادامه میدن .
یه جايی هم به من معرفی کردن که منم برم به اسم BM
چون جلسه اخر بود با آهنگ هاي درخواستی ورزش کردیم منم یه آهنگ گفتم که خیلی وقت بود نمیذاشت گفتن نداریمش.بعد یکیشون رفت از گوشیش آورد واسمون گذاشت.
اسم آهنگش Con calma هست که گویا یه ورژن فارسی هم داره که آرش خونده
البته که من آرش گوش نمیدم! و اين که آه
واااايدیدی چی شد؟
اون مرکزه واقعا تعطیل شد نه اينکه فقط به من گفته باشن.یکیشونم حتی کلی گریه کرد
خانم ها هم گفتن جاهاي دیگه میرن ورزششونو ادامه میدن .
یه جايی هم به من معرفی کردن که منم برم به اسم BM
چون جلسه اخر بود با آهنگ هاي درخواستی ورزش کردیم منم یه آهنگ گفتم که خیلی وقت بود نمیذاشت گفتن نداریمش.بعد یکیشون رفت از گوشیش آورد واسمون گذاشت.
اسم آهنگش Con calma هست که گویا یه ورژن فارسی هم داره که آرش خونده
البته که من آرش گوش نمیدم! و اين که آه
واااايدیدی چی شد؟
اون مرکزه واقعا تعطیل شد نه اينکه فقط به من گفته باشن.یکیشونم حتی کلی گریه کرد
خانم ها هم گفتن جاهاي دیگه میرن ورزششونو ادامه میدن .
یه جايی هم به من معرفی کردن که منم برم به اسم BM
چون جلسه اخر بود با آهنگ هاي درخواستی ورزش کردیم منم یه آهنگ گفتم که خیلی وقت بود نمیذاشت گفتن نداریمش.بعد یکیشون رفت از گوشیش آورد واسمون گذاشت.
اسم آهنگش Con calma هست که گویا یه ورژن فارسی هم داره که آرش خونده
البته که من آرش گوش نمیدم! و اين که آه
دوستان عزیز سلاممتاسفانه در اين روزها مردم جهان در حال  مبارزه با ویروس کرونا می باشند. به خاطر مسائل بهداشتی و پیشگیری از ابتلاي دانش آموزان موفتا کلاس هاي مدارس تعطیل می باشد ولی اين به معناي تعطیلی آموزش نیست. 
به همین دلیل اين سايت براي آموزش فیزیک دهم و جايگزین موقت کلاس ايجاد شده است. براي ارتباط با شما و پرسش و پاسخ می توانید از بخش نظرات هر مطلب استفاده کنید.
 
بسم رب الشهداء و المجاهدین
   ⚔گروه ویژه رزمی سپهبد شهید⚔حاج قاسم سلیمانی
از مجموعه جلسات دوره تخصصی تربیت نیروی ویژه
عنوان کلاس : کارگاه صحیح بیاندیشیم
بامربیگری: شیخ مهدی یوسفی
زمان : جمعه هاساعت 10 صبح ، کلاس رأس ساعت شروع خواهدشد. مکان : پايگاه بسیج شهیدکارگربرزیقلم و دفتر فراموش نشه
پايگاه ویژه رزمی شهیدکارگربرزی@kargarbarzi www.cargarbarzi.blog.ir
 
بسم رب الشهداء و المجاهدین
   ⚔گروه ویژه رزمی سپهبد شهید⚔حاج قاسم سلیمانی
از مجموعه جلسات دوره تخصصی تربیت نیروی ویژه
عنوان کلاس : کارگاه صحیح بیاندیشیم
بامربیگری: شیخ مهدی یوسفی
زمان : جمعه هاساعت 10 صبح ، کلاس رأس ساعت شروع خواهدشد. مکان : پايگاه بسیج شهیدکارگربرزیقلم و دفتر فراموش نشه
پايگاه ویژه رزمی شهیدکارگربرزی@kargarbarzi www.cargarbarzi.blog.ir
 
بسم رب الشهداء و المجاهدین
   ⚔گروه ویژه رزمی سپهبد شهید⚔حاج قاسم سلیمانی
از مجموعه جلسات دوره تخصصی تربیت نیروی ویژه
عنوان کلاس : کارگاه صحیح بیاندیشیم
بامربیگری: شیخ مهدی یوسفی
زمان : جمعه هاساعت 10 صبح ، کلاس رأس ساعت شروع خواهدشد. مکان : پايگاه بسیج شهیدکارگربرزیقلم و دفتر فراموش نشه
پايگاه ویژه رزمی شهیدکارگربرزی@kargarbarzi www.cargarbarzi.blog.ir
توجه                                                                                                             توجه
دوستان میتوانید دراولین انجمن نوجوانان همیار شوری عضو شوید،بامحوریت بالابردن توانايی هاي نوجوانان12تا.
برگذاری کلاس هاي تقویتی،کلاس هاي ورزشی،مسابقات مهارتی و ورزشی،اردوهاي تفریحی،آموزشی و مذهبی،کاهش هزینه هاي خانواده،بالابردن اعتمادبه نفس و تقویت اخلاق و رفتار،آشنايی بامشاغل مختلف و غیره.  .
جهت اطلاعات بیشتر با شماره هاي زیر تما
توجه                                                                                                             توجه
دوستان میتوانید دراولین انجمن نوجوانان همیار شوری عضو شوید،بامحوریت بالابردن توانايی هاي نوجوانان12تا.
برگذاری کلاس هاي تقویتی،کلاس هاي ورزشی،مسابقات مهارتی و ورزشی،اردوهاي تفریحی،آموزشی و مذهبی،کاهش هزینه هاي خانواده،بالابردن اعتمادبه نفس و تقویت اخلاق و رفتار،آشنايی بامشاغل مختلف و غیره.  .
جهت اطلاعات بیشتر با شماره هاي زیر تما
دانشجویان گرامی
سلام
طبق برنامه ریزی واحد، به منظور استفاده بهتر از زمان با بار ترافیکی کمتر سايت، تمامی کلاس هاي هفته آینده اينجانب طبق زمانبدی که ثبت نام انجام شده، تشکیل می شود. لطفا دوستانتان را در اين خصوص مطلع بفرمايید تا انشالله کلاسی با بیشترین حضور آنلاين داشته باشیم.
به امید دیدار در هفته آینده
دانشجویان گرامی
سلام
طبق برنامه ریزی واحد، به منظور استفاده بهتر از زمان با بار ترافیکی کمتر سايت، تمامی کلاس هاي هفته آینده اينجانب طبق زمانبدی که ثبت نام انجام شده، تشکیل می شود. لطفا دوستانتان را در اين خصوص مطلع بفرمايید تا انشالله کلاسی با بیشترین حضور آنلاين داشته باشیم.
به امید دیدار در هفته آینده
دانشجویان گرامی
سلام
طبق برنامه ریزی واحد، به منظور استفاده بهتر از زمان با بار ترافیکی کمتر سايت، تمامی کلاس هاي هفته آینده اينجانب طبق زمانبدی که ثبت نام انجام شده، تشکیل می شود. لطفا دوستانتان را در اين خصوص مطلع بفرمايید تا انشالله کلاسی با بیشترین حضور آنلاين داشته باشیم.
به امید دیدار در هفته آینده
قابل توجه دانش آموزان پايه هشتم و نهم که دبیر زبانخارجه آنها جناب آقاي راستی می باشد (متن ارسالی آقاي راستی عینا براي شما ارسال می شود):
قابل توجه دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم :جهت شرکت در کلاس مجازی درس زبان انگلیسی هرچه سریعتر در کانال هاي مربوطه در پیام رسان ايتا عضو شده و از مطالب درسی با نظارت مستقیم دبیر مربوطه استفاده نمايند. لازم به ذکر است مطالب تدریس شده در کلاس هاي مجازی به منزله شرکت در کلاس درس بوده و با شروع به کار مجدد مدرسه ب
قابل توجه دانش آموزان پايه هشتم و نهم که دبیر زبانخارجه آنها جناب آقاي راستی می باشد (متن ارسالی آقاي راستی عینا براي شما ارسال می شود):
قابل توجه دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم :جهت شرکت در کلاس مجازی درس زبان انگلیسی هرچه سریعتر در کانال هاي مربوطه در پیام رسان ايتا عضو شده و از مطالب درسی با نظارت مستقیم دبیر مربوطه استفاده نمايند. لازم به ذکر است مطالب تدریس شده در کلاس هاي مجازی به منزله شرکت در کلاس درس بوده و با شروع به کار مجدد مدرسه ب
قابل توجه دانش آموزان پايه هشتم و نهم که دبیر زبانخارجه آنها جناب آقاي راستی می باشد (متن ارسالی آقاي راستی عینا براي شما ارسال می شود):
قابل توجه دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم :جهت شرکت در کلاس مجازی درس زبان انگلیسی هرچه سریعتر در کانال هاي مربوطه در پیام رسان ايتا عضو شده و از مطالب درسی با نظارت مستقیم دبیر مربوطه استفاده نمايند. لازم به ذکر است مطالب تدریس شده در کلاس هاي مجازی به منزله شرکت در کلاس درس بوده و با شروع به کار مجدد مدرسه ب
فرض کنید یک مدیر هستید و می­‌خواهید یک تقویم اختصاصی داشته باشید تا در آن کارهاي شخصی و شغلی خود را بنویسید؛ اين امکان را هم داشته باشید که اين کارها به شما یادآوری شود. یا اگر یک دانشجو هستید، می‌خواهید برنامه‌ی کلاسی خود را در یک تقویم مخصوص خودتان علامت­‌گذاری کنید؛ زمان کلاس‌ها هم به شما یادآوری شود تا سر وقت به کلاس برسید. ما به شما یک پیشنهاد می­‌کنیم براي اين کار از قابلیت Appointment در Outlook استفاده کنید.
در تقویم Outlook دو قابلیت مهم وج
فرض کنید یک مدیر هستید و می­‌خواهید یک تقویم اختصاصی داشته باشید تا در آن کارهاي شخصی و شغلی خود را بنویسید؛ اين امکان را هم داشته باشید که اين کارها به شما یادآوری شود. یا اگر یک دانشجو هستید، می‌خواهید برنامه‌ی کلاسی خود را در یک تقویم مخصوص خودتان علامت­‌گذاری کنید؛ زمان کلاس‌ها هم به شما یادآوری شود تا سر وقت به کلاس برسید. ما به شما یک پیشنهاد می­‌کنیم براي اين کار از قابلیت Appointment در Outlook استفاده کنید.
در تقویم Outlook دو قابلیت مهم وج
یه معلمی قراره اربعین دو هفته بره کربلا و دنبال جايگزین می‌گرده. به من پیشنهاد کردن به جاش برم. کلا شش روز میشه و درس قرآن و هدیه‌ی آسمانی ابتدايیه. از اونجايی که مدرسه غیرانتفاعیه مشکلی با ايرانی نبودن معلم جايگزین ندارن. من هم خیلی دوست دارم تجربه‌ش کنم. قبلا یکی دو روزی به جاي خواهرام رفتم سر کلاس، ولی دبیرستان بوده و زیست درس دادم و مدرسه هم خودگردان و مخصوص اتباع بوده. تعداد بچه‌هاي هر کلاس شايد نهايتا هفت هشت نفر بود. یعنی شرايط خیلی ر
یه معلمی قراره اربعین دو هفته بره کربلا و دنبال جايگزین می‌گرده. به من پیشنهاد کردن به جاش برم. کلا شش روز میشه و درس قرآن و هدیه‌ی آسمانی ابتدايیه. از اونجايی که مدرسه غیرانتفاعیه مشکلی با ايرانی نبودن معلم جايگزین ندارن. من هم خیلی دوست دارم تجربه‌ش کنم. قبلا یکی دو روزی به جاي خواهرام رفتم سر کلاس، ولی دبیرستان بوده و زیست درس دادم و مدرسه هم خودگردان و مخصوص اتباع بوده. تعداد بچه‌هاي هر کلاس شايد نهايتا هفت هشت نفر بود. یعنی شرايط خیلی ر
مربی ورزشم پیام داده :
فردا آخرین جلسه ی کلاسه!
می پرسم به خاطر کرونا؟
میگه نه کلا کلاس دیگه تمومه!
بسی واضح و مبرهن هست که میخوان من دیگه نرم تو کلاسشون
شش ماه پیش اون خانمی که داخل کلاسمون انگلیسی میدونست بهم گفت درس شوهرت کی تمام میشه گفتم مشخص نیست به شوهرت بگو درسشو زودتر تمام کنه! دو ریالیم افتاد که خانم هاي کلاس خواستار اين هستن که یه خارجی تو جمعشون نباشه.بعد که دو ماه نرفتم و باز رفتم برخوردهاشون مهربون بود
اما.
الانم که.
قبل از اين
مربی ورزشم پیام داده :
فردا آخرین جلسه ی کلاسه!
می پرسم به خاطر کرونا؟
میگه نه کلا کلاس دیگه تمومه!
بسی واضح و مبرهن هست که میخوان من دیگه نرم تو کلاسشون
شش ماه پیش اون خانمی که داخل کلاسمون انگلیسی میدونست بهم گفت درس شوهرت کی تمام میشه گفتم مشخص نیست به شوهرت بگو درسشو زودتر تمام کنه! دو ریالیم افتاد که خانم هاي کلاس خواستار اين هستن که یه خارجی تو جمعشون نباشه.بعد که دو ماه نرفتم و باز رفتم برخوردهاشون مهربون بود
اما.
الانم که.
قبل از اين
مربی ورزشم پیام داده :
فردا آخرین جلسه ی کلاسه!
می پرسم به خاطر کرونا؟
میگه نه کلا کلاس دیگه تمومه!
بسی واضح و مبرهن هست که میخوان من دیگه نرم تو کلاسشون
شش ماه پیش اون خانمی که داخل کلاسمون انگلیسی میدونست بهم گفت درس شوهرت کی تمام میشه گفتم مشخص نیست به شوهرت بگو درسشو زودتر تمام کنه! دو ریالیم افتاد که خانم هاي کلاس خواستار اين هستن که یه خارجی تو جمعشون نباشه.بعد که دو ماه نرفتم و باز رفتم برخوردهاشون مهربون بود
اما.
الانم که.
قبل از اين
باز بلاگ زیاد میخوام بنویسم اين سری ولی حالشو ندارم 
همش  یاد حرفه مجید میوفتم میگفت وقنی تنها میشم میام اينجا منم همین طوریم اصن بلاگ مال تنها هاس اونا که مخاطبشونو دارن  میرن اينستا و تویتر براي ادماي واقعی مینویسن ماها که اينجا مینویسیم معلوم نیست که دیده نمیشیم و از اين خوشحالیم. 
یه سری متورجست و جو میان تو بلاگمون سر میزنن یه اماری برامون درست میکنن خوشحال شیم 
اين چن وقت انقد اعصابم  بد بود دیگه تو خونه هم کسی باهام حرف نمیزنه :)) ا
باز بلاگ زیاد میخوام بنویسم اين سری ولی حالشو ندارم 
همش  یاد حرفه مجید میوفتم میگفت وقنی تنها میشم میام اينجا منم همین طوریم اصن بلاگ مال تنها هاس اونا که مخاطبشونو دارن  میرن اينستا و تویتر براي ادماي واقعی مینویسن ماها که اينجا مینویسیم معلوم نیست که دیده نمیشیم و از اين خوشحالیم. 
یه سری متورجست و جو میان تو بلاگمون سر میزنن یه اماری برامون درست میکنن خوشحال شیم 
اين چن وقت انقد اعصابم  بد بود دیگه تو خونه هم کسی باهام حرف نمیزنه :)) ا
توی کلاس دینی
آنکه به من #خداباوری را یاد دادآنکه به من #مناجات را یاد دادآنکه به من #بندگی_خدا را نه بندگی نفس یاد دادآنکه به من #حریت را یاد دادآنکه به من #آزاداندیشی را یاد دادآنکه به من #شجاعت را یاد دادآنکه به من #فهمیدن را یاد دادآنکه به #ادب را یاد دادآنکه به من #زندگی_مثبت را یاد دادآنکه به من #نیکی_کردن را یاد دادآنکه به من #گذشت را یاد دادآنکه به من #صبر و #حلم را یاد دادآنکه به من #تفکر و #تعقل و #تدبر را یاد دادآنکه به من #زیبا_نگریستن را یا
.bw-image {
border-radius:5px;
-webkit-filter: grayscale(100%); /* for old browser support */
filter: grayscale(100%);
}
خب تو قسمت هاي قبلی آیدی ها رو بررسی کردیم و دیدیم چطوری میشه با استفاده از یک فايل CSS جدا، دستورات مربوط به طراحی رو روی HTML اعمال کنیم. در اين قسمت با مفهوم کلاس در CSS آشنا میشیم و میبینیم که چطور یک دستور CSS خاص رو چندین و چند بار اجرا کنیم. و همچنین با چند تا از امکاناتی که باعث شده من طرفدار ویرايشگر Ck Editor بشم آشنا میشیم. سعی میکنم قسمت هاي بعدی رو منسجم تر و کوتاه تر بنو
.bw-image {
border-radius:5px;
-webkit-filter: grayscale(100%); /* for old browser support */
filter: grayscale(100%);
}
خب تو قسمت هاي قبلی آیدی ها رو بررسی کردیم و دیدیم چطوری میشه با استفاده از یک فايل CSS جدا، دستورات مربوط به طراحی رو روی HTML اعمال کنیم. در اين قسمت با مفهوم کلاس در CSS آشنا میشیم و میبینیم که چطور یک دستور CSS خاص رو چندین و چند بار اجرا کنیم. و همچنین با چند تا از امکاناتی که باعث شده من طرفدار ویرايشگر Ck Editor بشم آشنا میشیم. سعی میکنم قسمت هاي بعدی رو منسجم تر و کوتاه تر بنو
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.
بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آموزش پی
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.
بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آموزش پی
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.
بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آموزش پی
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.
بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آموزش پی
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.
بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آموزش پی
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آمو
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آمو
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آمو
آموزشگاه موسیقی: به جرات می توان گفت یکی از بهترین آموزشگاه هاي موسیقی تهران، آموزشگاه موسیقی فردوس است. اگر به دنبال حضور در کلاس هاي موسیقی در تهران هستید; آکادمی فردوس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، در خدمت علاقمندان به یادگیری موسیقی می باشد.بهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهرانبهترین آموزشگاه موسیقی شمال تهران، عنوانی هست که تمامی علاقمندان به موسیقی و دنیاي هنر، براي یادگیری و شرکت در کلاس هاي موسیقی مانند: کلاس آمو
1-  از خوبی هاي کلاس مجازی دانشگاه اينه که :
از خواب بلند میشی، میری دست و صورتت رو میشوری و بعد خیلی راحت میری میشینی سر کلاس.
چون عموما اين استادِ که فقط حرف میزنه، زود هم خسته میشه و کلاس رو زودتر تعطیل میکنه:) یه استاد داریم که سه ساعت رو درحالت عادی و یه ضرب درس میداد. الان خودش وسطا کم میاره، به دو ساعت و بیست دقیقه رضايت میده و میگه پاشین برین.
 
2- وقتی به صورت مجازی سر کلاسی، براي مامانت دقیقا اين معنی رو میده که تو توی خونه اي و داری براي خ
1-  از خوبی هاي کلاس مجازی دانشگاه اينه که :
از خواب بلند میشی، میری دست و صورتت رو میشوری و بعد خیلی راحت میری میشینی سر کلاس.
چون عموما اين استادِ که فقط حرف میزنه، زود هم خسته میشه و کلاس رو زودتر تعطیل میکنه:) یه استاد داریم که سه ساعت رو درحالت عادی و یه ضرب درس میداد. الان خودش وسطا کم میاره، به دو ساعت و بیست دقیقه رضايت میده و میگه پاشین برین.
 
2- وقتی به صورت مجازی سر کلاسی، براي مامانت دقیقا اين معنی رو میده که تو توی خونه اي و داری براي خ
1-  از خوبی هاي کلاس مجازی دانشگاه اينه که :
از خواب بلند میشی، میری دست و صورتت رو میشوری و بعد خیلی راحت میری میشینی سر کلاس.
چون عموما اين استادِ که فقط حرف میزنه، زود هم خسته میشه و کلاس رو زودتر تعطیل میکنه:) یه استاد داریم که سه ساعت رو درحالت عادی و یه ضرب درس میداد. الان خودش وسطا کم میاره، به دو ساعت و بیست دقیقه رضايت میده و میگه پاشین برین.
 
2- وقتی به صورت مجازی سر کلاسی، براي مامانت دقیقا اين معنی رو میده که تو توی خونه اي و داری براي خ
1-  از خوبی هاي کلاس مجازی دانشگاه اينه که :
از خواب بلند میشی، میری دست و صورتت رو میشوری و بعد خیلی راحت میری میشینی سر کلاس.
چون عموما اين استادِ که فقط حرف میزنه، زود هم خسته میشه و کلاس رو زودتر تعطیل میکنه:) یه استاد داریم که سه ساعت رو درحالت عادی و یه ضرب درس میداد. الان خودش وسطا کم میاره، به دو ساعت و بیست دقیقه رضايت میده و میگه پاشین برین.
 
2- وقتی به صورت مجازی سر کلاسی، براي مامانت دقیقا اين معنی رو میده که تو توی خونه اي و داری براي خ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

آقای رایمون به امید آشنایی vpshosting daslar عشق فقط یک کلام.....حُسَین علیه السلام انواع روش بسته بندی محصولات فروش سبزیجات بسته بندی شده خرید و فروش ارز اپ فور یو همه چی از همه جا