استاد موسی پور

نتایج جستجو برای عبارت :

استاد موسی پور

 کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-فعا
 کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-فعا
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-فع
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-فع
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-ف
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ورزش-و-ف
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 5 استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-ور
دانلود رایگان کتاب فیزیولوژی ورزشی پنج استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-و
دانلود رایگان کتاب فیزیولوژی ورزشی پنج استاد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش ۵ استاد - علم ورزشwww.elmevarzesh.com › exercise-physiology-book-download۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش 5 استاد | کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که با عنوان فیزیولوژی ورزش 5 استاد شناخته می شود،یکی از کتب .
دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 5 استاد pdf - .tamasha.com › list › دانلود-کتاب-فیزیولوژی-و
استاد داستان پیام داده انتظار میره امسال به جای چیزهای دیگه .برای هم کتاب ارسال کنیم به عنوان عیدی تا هم مطالعه کنیم و هم این روزها مفید باشه برای همه.
منم جواب دادم.واقعاااا انتظار میره استاد!بی زحمت امضا هم بکنید کتابو برام!
و استاد فقط سکوت.فقط نگاه.
 
استاد داستان پیام داده انتظار میره امسال به جای چیزهای دیگه .برای هم کتاب ارسال کنیم به عنوان عیدی تا هم مطالعه کنیم و هم این روزها مفید باشه برای همه.
منم جواب دادم.واقعاااا انتظار میره استاد!بی زحمت امضا هم بکنید کتابو برام!
و استاد فقط سکوت.فقط نگاه.
 
به امید خدا فعلا کار رو با بارگذاری صوتهای تدریسی که ضبط شدن و برخی جزوات که تقریر خودم هست شروع می کنم؛ تا ببینیم در ادامه خدا چی بخواد.
محتواهایی که فعلا آماده در اختیارم هست و ان شاء الله به تدریج بارگذاری میشه ، عبارتند از:
ادبیات:
جزوه نحو 4 استاد شامیری (حفظه الله)
صوت های تدریس و جزوه تجزیه ترکیب استاد شامیری (حفظه الله)
فقه:
صوت های تدریس فقه 3 ( کتاب المتاجر، کتاب البیع و کتاب الدین) استاد مفتخر (حفظه الله)
صوت های تدریس فقه 2 (کتاب الصوم
قبول اجاره شرعیه نمود کربلائی صادق وَلد عمو نصرالله استاد محمد سان نراقی(صادق فرزند نصراله ابن محمد سان نراقی) از مخدره(زن با حجاب) المسماه صبیه(دختر) مرحوم آقا غلامرضا استاد آقاخان نراقی زوجه جواد ولد آقا حبیب اله حاجی آحمزه تمامی یکدرب یورت(مکان – اتاق خانه) انبار شهره واقعه در تحت اطاق عبدالرحیم آقا موسي(عبدالرحیم فرزند موسي) که در خانه حاجی کاظم شهره قُرب(نزدیک) مدرسه نراق است ضمیمه مَمَر(گذر) و مدخل(جای درآمدن) و مُشاع(مشترک) . متعلقه ع
قبول اجاره شرعیه نمود کربلائی صادق وَلد عمو نصرالله استاد محمد سان نراقی(صادق فرزند نصراله ابن محمد سان نراقی) از مخدره(زن با حجاب) المسماه صبیه(دختر) مرحوم آقا غلامرضا استاد آقاخان نراقی زوجه جواد ولد آقا حبیب اله حاجی آحمزه تمامی یکدرب یورت(مکان – اتاق خانه) انبار شهره واقعه در تحت اطاق عبدالرحیم آقا موسي(عبدالرحیم فرزند موسي) که در خانه حاجی کاظم شهره قُرب(نزدیک) مدرسه نراق است ضمیمه مَمَر(گذر) و مدخل(جای درآمدن) و مُشاع(مشترک) . متعلقه ع
استاد شجریان نبض موسيقی ایران است .این را از این جهت میگویم که اخبار مربوط به سلامتی استاد شجریان حال ایران را تحت الشعاع قرار میدهد.در چند روز اخیر که خبر منتقل شدن استاد به بیمارستان منتشر شد . همه منتظر خبر بعدی بودیم . شاید به روی خودمان نیاوردیم اما منتظر بودیم و صبور . درست است هر کسی زمانی می آید و زمانی میرود . اما این رفتن برای بعضی ها فرق دارد .کسانی می آیند که رفتنشان هزار خاطره را زنده میکند .کسانی که با بودنشان تغیری در زندگی بق
استاد شجریان نبض موسيقی ایران است .این را از این جهت میگویم که اخبار مربوط به سلامتی استاد شجریان حال ایران را تحت الشعاع قرار میدهد.در چند روز اخیر که خبر منتقل شدن استاد به بیمارستان منتشر شد . همه منتظر خبر بعدی بودیم . شاید به روی خودمان نیاوردیم اما منتظر بودیم و صبور . درست است هر کسی زمانی می آید و زمانی میرود . اما این رفتن برای بعضی ها فرق دارد .کسانی می آیند که رفتنشان هزار خاطره را زنده میکند .کسانی که با بودنشان تغیری در زندگی بق
استاد شجریان نبض موسيقی ایران است .این را از این جهت میگویم که اخبار مربوط به سلامتی استاد شجریان حال ایران را تحت الشعاع قرار میدهد.در چند روز اخیر که خبر منتقل شدن استاد به بیمارستان منتشر شد . همه منتظر خبر بعدی بودیم . شاید به روی خودمان نیاوردیم اما منتظر بودیم و صبور . درست است هر کسی زمانی می آید و زمانی میرود . اما این رفتن برای بعضی ها فرق دارد .کسانی می آیند که رفتنشان هزار خاطره را زنده میکند .کسانی که با بودنشان تغیری در زندگی بق
استاد حسن پناهی یکی از بزرگترین اساتید ایران و جهان است و اگر بخواهیم موضوعاتی که آقای حسن پناهی در آن‌ها استاد است را فهرست بندی کنیم و آن‌ها را در کتابی بنویسیم احتمالا آن کتاب 1543523674723467 صفحه خواهد داشت و در واقع کلام و زبان و قلم نمی‌تواند برای استاد کافی باشد و حق مطلب را به جا بیاورد.خصوصیات استاد حسن پناهیاستاد حسن پناهی بسیار مرد فروتنی است و هیچ‌گاه خودش را به عنوان یک استاد معرفی نکرده است و خودش همیشه می‌گوید که باز هم با
 کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبیب ا
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبیب ال
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی    
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبیب الله ف
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبیب الل
این پاوپوینت  در 14 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین پاورپوینت مطالبی از تولد،سفر به کشور ها،مساجئدی که میزبان استاد بودند،فلسطین و استاد عبدالباسط،فیلم از تشییع پیکر استاد عبدالباسط و سایر مطالب مفید و ارزنده در مورد استاد عبدالباسط در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شما عزیزان را جلب نماید
 
 
 
جهت دانلود فایل کلیک کنید
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلیpdf
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف
دانلود رایگان کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبی
کلاسای مجازی قرار بود تا ۱۶ فروردین تشکیل نشن البته از ۵ فروردین به بعد دست استاد بود و خب امروز استاد ایمنی شناسی کلاس رو تشکیل دادن و از اون باحال‌تر استاد آیین زندگی‌مون با اینکه گیر نیستن کلاس رو تشکیل دادن و تازه فهمیدیم که بله هفته پیشم تشکیل داده بودن. بعد من طفلک رو حساب گیر نبودن با این استاد وصایا هم گرفتم و الان تایم بین دو کلاس اومدم بگم هیچ وقت گول نخورید!
سال نوی همگی هم امیدوارم تا اینجا خوب بوده باشه و در ادامه بهتر هم باشه و
کلاسای مجازی قرار بود تا ۱۶ فروردین تشکیل نشن البته از ۵ فروردین به بعد دست استاد بود و خب امروز استاد ایمنی شناسی کلاس رو تشکیل دادن و از اون باحال‌تر استاد آیین زندگی‌مون با اینکه گیر نیستن کلاس رو تشکیل دادن و تازه فهمیدیم که بله هفته پیشم تشکیل داده بودن. بعد من طفلک رو حساب گیر نبودن با این استاد وصایا هم گرفتم و الان تایم بین دو کلاس اومدم بگم هیچ وقت گول نخورید!
سال نوی همگی هم امیدوارم تا اینجا خوب بوده باشه و در ادامه بهتر هم باشه و
شاگرد به استاد : راز خوشبختی در چیست ؟
 
استاد : هرگز همنشین احمق ها نشو و با آنها بحث نکن !
 شاگرد : فکر نکنم این راز خوشبختی باشه!
 
استاد : بله , حق با شماست !!
 
اگر به گفتگوی کوتاه  استاد و شاگرد که در بالا ذکر شد توجه کنید و رعایت شود
 
سریعتر به یک برنامه نویس حرفه ای و کار بلد تبدیل میشوید
 
 کاری به کسی نداشته باشید به راهتان با قدرت ادامه بدید
 
حتما سریعتر از آنچه فکر میکنید موفق میشوید و به اهداف تان میرسید و
 
صاحب این تخصص جذاب میشوید .
 
(
شاگرد به استاد : راز خوشبختی در چیست ؟
 
استاد : هرگز همنشین احمق ها نشو و با آنها بحث نکن !
 شاگرد : فکر نکنم این راز خوشبختی باشه!
 
استاد : بله , حق با شماست !!
 
اگر به گفتگوی کوتاه  استاد و شاگرد که در بالا ذکر شد توجه کنید و رعایت شود
 
سریعتر به یک برنامه نویس حرفه ای و کار بلد تبدیل میشوید
 
 کاری به کسی نداشته باشید به راهتان با قدرت ادامه بدید
 
حتما سریعتر از آنچه فکر میکنید موفق میشوید و به اهداف تان میرسید و
 
صاحب این تخصص جذاب میشوید .
 
(
هدیه های شعبانیه (8)بسم الله الرحمن الرحیمروزی شاگردی به استاد خویش گفت:استاد می خواهم یکی از مهمترین خصایص بد انسان ها را به من بیاموزی؟استاد گفت: واقعا می خواهی آن را فرا بگیری؟شاگرد گفت:بله با کمال میل.استاد گفت:پس آماده شو با هم به جایی برویم.شاگرد قبول کرد.استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند،برد.
استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.مکالمات بین کودکان به این صورت بود:-الان نوبت من است که فرار کنم و تو ب
جزوه دستنویس جبر خطی - استاد خلیل زادهدر این فایل ، جزوه دستنویس کلاسی درس جبر خطی ، استاد خلیل زاده ارایه شده است. فهرست مطالب: -فصل اول : دستگاه های معادلات خطی -فصل دوم : ماتریس ها -فصل سوم : دترمینان -فصل چهارم : فضاهای برداری -فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی -فصل ششم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه . 
جزوه دستنویس جبر خطی - استاد خلیل زادهدر این فایل ، جزوه دستنویس کلاسی درس جبر خطی ، استاد خلیل زاده ارایه شده است. فهرست مطالب: -فصل اول : دستگاه های معادلات خطی -فصل دوم : ماتریس ها -فصل سوم : دترمینان -فصل چهارم : فضاهای برداری -فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی -فصل ششم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه . 
جزوه دستنویس جبر خطی - استاد خلیل زادهدر این فایل ، جزوه دستنویس کلاسی درس جبر خطی ، استاد خلیل زاده ارایه شده است. فهرست مطالب: -فصل اول : دستگاه های معادلات خطی -فصل دوم : ماتریس ها -فصل سوم : دترمینان -فصل چهارم : فضاهای برداری -فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی -فصل ششم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه . 
جزوه دستنویس جبر خطی - استاد خلیل زادهدر این فایل ، جزوه دستنویس کلاسی درس جبر خطی ، استاد خلیل زاده ارایه شده است. فهرست مطالب: -فصل اول : دستگاه های معادلات خطی -فصل دوم : ماتریس ها -فصل سوم : دترمینان -فصل چهارم : فضاهای برداری -فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی -فصل ششم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه . 
جزوه دستنویس جبر خطی - استاد خلیل زادهدر این فایل ، جزوه دستنویس کلاسی درس جبر خطی ، استاد خلیل زاده ارایه شده است. فهرست مطالب: -فصل اول : دستگاه های معادلات خطی -فصل دوم : ماتریس ها -فصل سوم : دترمینان -فصل چهارم : فضاهای برداری -فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی -فصل ششم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه . 
جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پوردانلود جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پور ، در قالب فایل پاورپوینت، در 102 اسلاید. در این فایل ، به فرمت پاورپوینت جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه ، استاد مجتبی حسینعلی پور مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران-مدیریت و ساخت ، ارایه گردیده است . 
جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پوردانلود جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پور ، در قالب فایل پاورپوینت، در 102 اسلاید. در این فایل ، به فرمت پاورپوینت جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه ، استاد مجتبی حسینعلی پور مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران-مدیریت و ساخت ، ارایه گردیده است . 
جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پوردانلود جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پور ، در قالب فایل پاورپوینت، در 102 اسلاید. در این فایل ، به فرمت پاورپوینت جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه ، استاد مجتبی حسینعلی پور مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران-مدیریت و ساخت ، ارایه گردیده است . 
جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پوردانلود جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پور ، در قالب فایل پاورپوینت، در 102 اسلاید. در این فایل ، به فرمت پاورپوینت جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه ، استاد مجتبی حسینعلی پور مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران-مدیریت و ساخت ، ارایه گردیده است . 
جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پوردانلود جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه-استاد مجتبی حسینعلی پور ، در قالب فایل پاورپوینت، در 102 اسلاید. در این فایل ، به فرمت پاورپوینت جزوه درس مدیریت طرحهای بزرگ توسعه ، استاد مجتبی حسینعلی پور مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران-مدیریت و ساخت ، ارایه گردیده است . 
دو تا همکلاسی داشتم خیلی درس میخوندن ولی درس خوندن احمقانه
مثلا یه سری یکیشون جزوه تایپ کرده بود برلی بچه های کلاس اونجاهایی رو هم که استاد گفته بود نخونید رو هم نوشته بود
یا قرار بود کنفرانس بدن،کنفرانسی که نهایت وقتش بیست دقیقه بود،بعد بیست دقیقه استاد به یکیشون گفت تمومش کنید دیگه که اون یکی گفت استاد یه ساعت هم من باید کنفرانس بدم
به گزارش همشهری آنلاین، سال ها پیش درگاه بازیکنان منچستر یونایتد در کنسرت استاد گلپایگانی به یکی از سوژه های جذاب خبری بدل شده حیات. رابطه یکی از شاگردان استاد با بازیکنان منچستر دلیل حضرت آنها داخل این کنسرت حیات. بوسیله عذر درگذشت استاد هوشنگ ظریف نوازنده  تار انتشار مکرر این عکس خالی از لطف نیست. درون این عکس ریو فردیناند و پل اسکو وگری نویل ۳ستاره سابق منچستر را کنار هوشنگ ظریف و گلپایگانی می بینید.
به گزارش همشهری آنلاین، سال ها پیش درگاه بازیکنان منچستر یونایتد در کنسرت استاد گلپایگانی به یکی از سوژه های جذاب خبری بدل شده حیات. رابطه یکی از شاگردان استاد با بازیکنان منچستر دلیل حضرت آنها داخل این کنسرت حیات. بوسیله عذر درگذشت استاد هوشنگ ظریف نوازنده  تار انتشار مکرر این عکس خالی از لطف نیست. درون این عکس ریو فردیناند و پل اسکو وگری نویل ۳ستاره سابق منچستر را کنار هوشنگ ظریف و گلپایگانی می بینید.
به گزارش همشهری آنلاین، سال ها پیش درگاه بازیکنان منچستر یونایتد در کنسرت استاد گلپایگانی به یکی از سوژه های جذاب خبری بدل شده حیات. رابطه یکی از شاگردان استاد با بازیکنان منچستر دلیل حضرت آنها داخل این کنسرت حیات. بوسیله عذر درگذشت استاد هوشنگ ظریف نوازنده  تار انتشار مکرر این عکس خالی از لطف نیست. درون این عکس ریو فردیناند و پل اسکو وگری نویل ۳ستاره سابق منچستر را کنار هوشنگ ظریف و گلپایگانی می بینید.
به گزارش همشهری آنلاین، سال ها پیش درگاه بازیکنان منچستر یونایتد در کنسرت استاد گلپایگانی به یکی از سوژه های جذاب خبری بدل شده حیات. رابطه یکی از شاگردان استاد با بازیکنان منچستر دلیل حضرت آنها داخل این کنسرت حیات. بوسیله عذر درگذشت استاد هوشنگ ظریف نوازنده  تار انتشار مکرر این عکس خالی از لطف نیست. درون این عکس ریو فردیناند و پل اسکو وگری نویل ۳ستاره سابق منچستر را کنار هوشنگ ظریف و گلپایگانی می بینید.
به گزارش همشهری آنلاین، سال ها پیش درگاه بازیکنان منچستر یونایتد در کنسرت استاد گلپایگانی به یکی از سوژه های جذاب خبری بدل شده حیات. رابطه یکی از شاگردان استاد با بازیکنان منچستر دلیل حضرت آنها داخل این کنسرت حیات. بوسیله عذر درگذشت استاد هوشنگ ظریف نوازنده  تار انتشار مکرر این عکس خالی از لطف نیست. درون این عکس ریو فردیناند و پل اسکو وگری نویل ۳ستاره سابق منچستر را کنار هوشنگ ظریف و گلپایگانی می بینید.
سر نقصهای پرونده هاموضوع پایان نامه امو مجبور شدم عوض کنمب بدبختی سر ی هفته پروپوزالمو نوشتمشفرستادم واسه استاد راهنمامک اوکی رو بدهبفرستم واسه استاد مشاورم واسه کارای آماریشک دفاعش کنم و کد اخلاقمو بگیرمبرم سر جمع اوری
بعد ک باز کردم ایمیله استاد راهنمامو.ببین ینی حتی ب فرمه پروپوزالمم گیر داده بوددیگه از ایراداتش بر نوشته ها نگم دیگهالبته تقصیر خودمه ک رفتم سراغه سختگیرترین استادولی میارزه ب نوشتن ی پایان نامه اساسی
ول
سر نقصهای پرونده هاموضوع پایان نامه امو مجبور شدم عوض کنمب بدبختی سر ی هفته پروپوزالمو نوشتمشفرستادم واسه استاد راهنمامک اوکی رو بدهبفرستم واسه استاد مشاورم واسه کارای آماریشک دفاعش کنم و کد اخلاقمو بگیرمبرم سر جمع اوری
بعد ک باز کردم ایمیله استاد راهنمامو.ببین ینی حتی ب فرمه پروپوزالمم گیر داده بوددیگه از ایراداتش بر نوشته ها نگم دیگهالبته تقصیر خودمه ک رفتم سراغه سختگیرترین استادولی میارزه ب نوشتن ی پایان نامه اساسی
ول
سر نقصهای پرونده هاموضوع پایان نامه امو مجبور شدم عوض کنمب بدبختی سر ی هفته پروپوزالمو نوشتمشفرستادم واسه استاد راهنمامک اوکی رو بدهبفرستم واسه استاد مشاورم واسه کارای آماریشک دفاعش کنم و کد اخلاقمو بگیرمبرم سر جمع اوری
بعد ک باز کردم ایمیله استاد راهنمامو.ببین ینی حتی ب فرمه پروپوزالمم گیر داده بوددیگه از ایراداتش بر نوشته ها نگم دیگهالبته تقصیر خودمه ک رفتم سراغه سختگیرترین استادولی میارزه ب نوشتن ی پایان نامه اساسی
ول
سر نقصهای پرونده هاموضوع پایان نامه امو مجبور شدم عوض کنمب بدبختی سر ی هفته پروپوزالمو نوشتمشفرستادم واسه استاد راهنمامک اوکی رو بدهبفرستم واسه استاد مشاورم واسه کارای آماریشک دفاعش کنم و کد اخلاقمو بگیرمبرم سر جمع اوری
بعد ک باز کردم ایمیله استاد راهنمامو.ببین ینی حتی ب فرمه پروپوزالمم گیر داده بوددیگه از ایراداتش بر نوشته ها نگم دیگهالبته تقصیر خودمه ک رفتم سراغه سختگیرترین استادولی میارزه ب نوشتن ی پایان نامه اساسی
ول
سر نقصهای پرونده هاموضوع پایان نامه امو مجبور شدم عوض کنمب بدبختی سر ی هفته پروپوزالمو نوشتمشفرستادم واسه استاد راهنمامک اوکی رو بدهبفرستم واسه استاد مشاورم واسه کارای آماریشک دفاعش کنم و کد اخلاقمو بگیرمبرم سر جمع اوری
بعد ک باز کردم ایمیله استاد راهنمامو.ببین ینی حتی ب فرمه پروپوزالمم گیر داده بوددیگه از ایراداتش بر نوشته ها نگم دیگهالبته تقصیر خودمه ک رفتم سراغه سختگیرترین استادولی میارزه ب نوشتن ی پایان نامه اساسی
ول
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی سوالات دوستان و اظهارنگرانی نسبت به وضعیت سلامت استاد فاطمی نیا به اطلاع عزیزان می رسانیم، حال عمومی استاد خوب است ولی ضعف ناشی از مشکلات شیمی درمانی دارند. 
ضمن تشکر از همه دوستان برای عافیت و سلامتی ایشان التماس دعا داریم.
 ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
خاطرنشان می شود استاد فاطمی نیا از اوایل زمستان نودوهفت دچار بیماری شده اند و تحت درمان می باشند
 
 
چگونه  بهترین استاد پیانو تهران را پیدا کنیم
نوازندگی پیانو برای شما لذت و دستاوردی بزرگ به همراه خواهد داشت که این امر مگر با یافتن استادی حاذق میسر نخواهد بود. چنین استادی علاوه بر آموختن تکنیک های مربوطه، انگیزه را در شما تقویت کرده و شما را هر روز به یادگیری علاقه مند تر خواهد ساخت. آنچه در ادامه می آید شما را در پیدا کردن یک استاد خوب یاری خواهد داد.
ویژگی های بهترین استاد پیانو
         بهترین استاد پیانو دارای تحصیلات، مهارت و تجر
استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن را فرا گیری؟»
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.»
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.»
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.»
مکالمات بین کودکان به این صورت بود: الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف‌هایی از این قبیل.»
استاد اد
استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن را فرا گیری؟»
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.»
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.»
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.»
مکالمات بین کودکان به این صورت بود: الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف‌هایی از این قبیل.»
استاد اد
استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن را فرا گیری؟»
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.»
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.»
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.»
مکالمات بین کودکان به این صورت بود: الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف‌هایی از این قبیل.»
استاد اد
استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن را فرا گیری؟»
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.»
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.»
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.»
مکالمات بین کودکان به این صورت بود: الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف‌هایی از این قبیل.»
استاد اد
استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن را فرا گیری؟»
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.»
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.»
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن.»
مکالمات بین کودکان به این صورت بود: الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف‌هایی از این قبیل.»
استاد اد
 
استاد عزیزتر از جانم، امروز سالروز تولد شماست.
اسطوره عشق، سال ها پیش در چنین روزی قدم به دنیا نهادید و معجزه بودنتان به دست مادری که بی شک پیامبر عشق است، به وقوع پیوست.
دستان این پیامبر عشق و پاکی را می بوسم که شما را به دنیا آورد و بر خاک قدم هایش بوسه می زنم که گل وجودتان را به جهان بخشید. گلی که از بوی عطرش همه چون من مست وشیدا گشتند.
امسال سومین بهاری است که کنارتان هستم و نمی دانم به شکرانه این نعمت چه باید کنم.
در این لحظات نزدیک اذ
 
استاد عزیزتر از جانم، امروز سالروز تولد شماست.
اسطوره عشق، سال ها پیش در چنین روزی قدم به دنیا نهادید و معجزه بودنتان به دست مادری که بی شک پیامبر عشق است، به وقوع پیوست.
دستان این پیامبر عشق و پاکی را می بوسم که شما را به دنیا آورد و بر خاک قدم هایش بوسه می زنم که گل وجودتان را به جهان بخشید. گلی که از بوی عطرش همه چون من مست وشیدا گشتند.
امسال سومین بهاری است که کنارتان هستم و نمی دانم به شکرانه این نعمت چه باید کنم.
در این لحظات نزدیک اذ
 
استاد عزیزتر از جانم، امروز سالروز تولد شماست.
اسطوره عشق، سال ها پیش در چنین روزی قدم به دنیا نهادید و معجزه بودنتان به دست مادری که بی شک پیامبر عشق است، به وقوع پیوست.
دستان این پیامبر عشق و پاکی را می بوسم که شما را به دنیا آورد و بر خاک قدم هایش بوسه می زنم که گل وجودتان را به جهان بخشید. گلی که از بوی عطرش همه چون من مست وشیدا گشتند.
امسال سومین بهاری است که کنارتان هستم و نمی دانم به شکرانه این نعمت چه باید کنم.
در این لحظات نزدیک اذ
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب تعلیم خط تالیف استاد حبیب‌الله فضائلی - آپ .appkamyab.4kia.ir › info › دانلود-کتاب-تعلیم-خط-تالیف-استاد-حب.۴ دی ۱۳۹۸ - دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط که در انتشارات سروش پیش تر چاپ شده اند گواهان صادقی اند بر این ادعا. مجموعه پیش رو، گردآوری و گزینش آثار این استاد .
دانلود رایگان کتاب اطلس خط تالیف حبیب الله فضائلی :: .ketab9.blog.ir › post › دانلود-رایگا
با خبر شدیم که استاد طاهرزاده مبتلا به کرونا شده اند. آیا صحت دارد؟»
پاسخ استاد طاهرزاده:
نه! مرگ و زندگی در دست خدا است. هر وقت هم تشریف آورد خوش آمد. ولی بنا شد با رعایت دستورات بهداشتی و توسلات دینی کرونا را شکست دهیم؛ نه آن‌که بدون دلیل دنبالِ کرونا راه بیفتیم و مردم را با شایعه بکُشیم.
با خبر شدیم که استاد طاهرزاده مبتلا به کرونا شده اند. آیا صحت دارد؟»
پاسخ استاد طاهرزاده:
نه! مرگ و زندگی در دست خدا است. هر وقت هم تشریف آورد خوش آمد. ولی بنا شد با رعایت دستورات بهداشتی و توسلات دینی کرونا را شکست دهیم؛ نه آن‌که بدون دلیل دنبالِ کرونا راه بیفتیم و مردم را با شایعه بکُشیم.
با خبر شدیم که استاد طاهرزاده مبتلا به کرونا شده اند. آیا صحت دارد؟»
پاسخ استاد طاهرزاده:
نه! مرگ و زندگی در دست خدا است. هر وقت هم تشریف آورد خوش آمد. ولی بنا شد با رعایت دستورات بهداشتی و توسلات دینی کرونا را شکست دهیم؛ نه آن‌که بدون دلیل دنبالِ کرونا راه بیفتیم و مردم را با شایعه بکُشیم.
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف)
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان
توضیحات:
جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.
این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسای
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف)
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان
توضیحات:
جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.
این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسای
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف)
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان
توضیحات:
جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.
این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسای
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف)
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان
توضیحات:
جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.
این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسای
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف)
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان
توضیحات:
جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.
این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسای
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف) فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومانتوضیحات:جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسایی و ط
جزوه مکانیک خاک - استاد خیاط (دانشگاه شریف) فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 95حجم فایل: 2348 کیلوبایت قیمت: 6000 تومانتوضیحات:جزوه مکانیک خاک –استاد خیاط (دانشگاه شریف)، در  قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده، در 95 صفحه.این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب:1-شناسایی و ط
گروهشون اینجوری هست که طرف متن کپی شده‌ای که تهش اسم خودش رو نوشته، سند میکنه و بقیه میان "آفرین" و "به به" می‌کنند. بعد ایشون در جواب تک تک "به به" ها استیکر "برقرار باشید" سند میکنه و تک تک اون‌ها در جواب "برقرار باشید"ش استیکر "آرزوی صحت و سلامتی" می‌فرستن راستش متعجبم کردن! فقط این نیست، از "استاد" و "دکتر" گفتن به خودشون درحالی که نه مراتب استادی طی کردن و نه مدرک دکتری در دست دارن تقریبا درحال سرگیجه شدنم :)) 

+داور جلسه‌ی دفاعم با این که حقی
گروهشون اینجوری هست که طرف متن کپی شده‌ای که تهش اسم خودش رو نوشته، سند میکنه و بقیه میان "آفرین" و "به به" می‌کنند. بعد ایشون در جواب تک تک "به به" ها استیکر "برقرار باشید" سند میکنه و تک تک اون‌ها در جواب "برقرار باشید"ش استیکر "آرزوی صحت و سلامتی" می‌فرستن راستش متعجبم کردن! فقط این نیست، از "استاد" و "دکتر" گفتن به خودشون درحالی که نه مراتب استادی طی کردن و نه مدرک دکتری در دست دارن تقریبا درحال سرگیجه شدنم :)) 

+داور جلسه‌ی دفاعم با این که حقی
گروهشون اینجوری هست که طرف متن کپی شده‌ای که تهش اسم خودش رو نوشته، سند میکنه و بقیه میان "آفرین" و "به به" می‌کنند. بعد ایشون در جواب تک تک "به به" ها استیکر "برقرار باشید" سند میکنه و تک تک اون‌ها در جواب "برقرار باشید"ش استیکر "آرزوی صحت و سلامتی" می‌فرستن راستش متعجبم کردن! فقط این نیست، از "استاد" و "دکتر" گفتن به خودشون درحالی که نه مراتب استادی طی کردن و نه مدرک دکتری در دست دارن تقریبا درحال سرگیجه شدنم :)) 

+داور جلسه‌ی دفاعم با این که حقی
گروهشون اینجوری هست که طرف متن کپی شده‌ای که تهش اسم خودش رو نوشته، سند میکنه و بقیه میان "آفرین" و "به به" می‌کنند. بعد ایشون در جواب تک تک "به به" ها استیکر "برقرار باشید" سند میکنه و تک تک اون‌ها در جواب "برقرار باشید"ش استیکر "آرزوی صحت و سلامتی" می‌فرستن راستش متعجبم کردن! فقط این نیست، از "استاد" و "دکتر" گفتن به خودشون درحالی که نه مراتب استادی طی کردن و نه مدرک دکتری در دست دارن تقریبا درحال سرگیجه شدنم :)) 

+داور جلسه‌ی دفاعم با این که حقی
*دوست داشتن حرمت است؛ منفعت نیست*دلگیرم از کسانی که حتی تو کمک کردن هاشون هم زخم زبون هست همین دوتا جمله یعنی همه لحظه هایی که با خوندنش زمان نمیگذشت + چی؟ انگار با من بودید؟ فقط یک ان فهمیدم فروریخت من هایی در من+استاد بنفشه+استوری +دارو خدا شهیدتون کنه استاد:"(  وقتی بعد دعای مشلول اینستا باز کردم و استوری استاد رو خوندم.تقریبا نفسم نمی تونست بالا بیاد.هی دست و پا میزد تو سینه م ولی نمیدونم چرا بغض نمیشد.پتو رو کشیدم رو صورتم؛
رضایت مردم هدفی است که نمی شود بدان رسید.و رضایت خداوند رحمان هدفی است که نمی شود آن را ترک کرد.پس رها کن آنجه را که نمی شود بدان رسید. ومحکم بگیر آنچه را که نمی شود ترک کرد.
پند استاد را حتما بخوانید :استاد ریاضی دروقت خارج از درس میگفتاعداد کوچکتر از ۱ خواص عجیبی دارند شاید بتوان انها را باافراد تنگ نظر مقایسه کرد. مثلا 0.2وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخوای با آنها مشارکت کنی تو را نیز کوچک میکنند  0.6=0.2×3یا وقتی میخواهی مشکلاتت را با آنها تقسیم ک
سوال پرسیدم
یه چیزی ک شاید خیای ابتدایی بود اما من به خاطر بی ارتباط بودن رشتم و نگذروندن درس بیومکانیک بدن نمیدونیتم و نمیفهمیدمش
درسشم حقیقت چون سخت بود برا کنکور خیلی نخوندم تستم فک کنم یا تو کنکور کلا نزدم یا یکی دوتا زدم
به هر حال اول گفت بخون
گفتم خوندم . گفت تو نت سرچ کن کردم
بعد دیگه یه عالم توضیح و مثال و چندتا هم ازم پرسید و گفت شکلشو بکش بفرست تا مطمئن شد قشنگ شیر فهم شدم ساعت ۱۱:۳۰ رفت
تازه گفت بازم سوالی داشتی بپرس (بهش گفتمم ک من
سلام
دانش آموزان کلاس ۹۰۱ و ۹۰۴ لطفا موارد زیر را (که از سمت استاد شیخ عطار عنوان شده) مد نظر داشته باشند.
لطفا به بچه های نهم بفرمائید:1- از روی کتاب انار به دقت مطالب فصل 6 (معادله خط) رو بخونند و مسائل و تمارین یا فسفر بسوزان یا هر موردی که داخل متن هست رو پاسخ بدهند.2- من این هفته یک فیلم میفرستم که توش مرور فصل 6 و چند نکته و همچنین حل یکی دو مسئلۀ مهم رو ارائه میدم.3- 5 شنبه میخوام آماده باشند تا یه آزمون تستی تا آخر فصل 6 (منبع: انار + کتاب درسی) برگ
من دلم برای تکواندو تنگ شده است. برای میت زدن هایمان، برای شوخی های قبل از کلاسمان، برای چندنفری بافتن موهای کیانا و تحمل غرغرهایش، برای سنگینی لگدهای مهسا که حتی از روی هوگو هم تا چند روز بعد کبود بود، برای سرزنش های استاد که سخت تر کار کن»، برای رقابت هایمان، برای بیست دقیقه طناب زدن، برای نیم ساعتِ اولِ کلاس دویدن، برای آهنگ های احمقانه ای که نرگس می گذاشت و هیچ کداممان دوستشان نداشتیم، برای شوخی هایم با آتنا که همیشه بخاطرشان تنبیه می
من دلم برای تکواندو تنگ شده است. برای میت زدن هایمان، برای شوخی های قبل از کلاسمان، برای چندنفری بافتن موهای کیانا و تحمل غرغرهایش، برای سنگینی لگدهای مهسا که حتی از روی هوگو هم تا چند روز بعد کبود بود، برای سرزنش های استاد که سخت تر کار کن»، برای رقابت هایمان، برای بیست دقیقه طناب زدن، برای نیم ساعتِ اولِ کلاس دویدن، برای آهنگ های احمقانه ای که نرگس می گذاشت و هیچ کداممان دوستشان نداشتیم، برای شوخی هایم با آتنا که همیشه بخاطرشان تنبیه می
خانه نشینی کرونایی وایام عید مبعث ونوروز، خنده حلال، تقدیمتان
یکی از اساتید حوزه نقل می کرد روزی یکی از شاگردانش به او زنگ می زند و درخواست می کند که استاد فورا برای او یک استخاره بگیرد. استاد هم استخاره می گیرد و می گوید: بسیار خوبه و معطلش نکن و سریع انجام بده. چند روز بعد ، شاگرد آمد پیش استاد و گفت: می دانید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟ استاد: نه؟شاگردمی گوید: توی اتوبوس نشسته بودم. دیدم نفر جلویی من، پشت گردنش بسیار صاف است و کیف می دهد ک
خانه نشینی کرونایی وایام عید مبعث ونوروز، خنده حلال، تقدیمتان
یکی از اساتید حوزه نقل می کرد روزی یکی از شاگردانش به او زنگ می زند و درخواست می کند که استاد فورا برای او یک استخاره بگیرد. استاد هم استخاره می گیرد و می گوید: بسیار خوبه و معطلش نکن و سریع انجام بده. چند روز بعد ، شاگرد آمد پیش استاد و گفت: می دانید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟ استاد: نه؟شاگردمی گوید: توی اتوبوس نشسته بودم. دیدم نفر جلویی من، پشت گردنش بسیار صاف است و کیف می دهد ک
خانه نشینی کرونایی وایام عید مبعث ونوروز، خنده حلال، تقدیمتان
یکی از اساتید حوزه نقل می کرد روزی یکی از شاگردانش به او زنگ می زند و درخواست می کند که استاد فورا برای او یک استخاره بگیرد. استاد هم استخاره می گیرد و می گوید: بسیار خوبه و معطلش نکن و سریع انجام بده. چند روز بعد ، شاگرد آمد پیش استاد و گفت: می دانید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟ استاد: نه؟شاگردمی گوید: توی اتوبوس نشسته بودم. دیدم نفر جلویی من، پشت گردنش بسیار صاف است و کیف می دهد ک
خانه نشینی کرونایی وایام عید مبعث ونوروز، خنده حلال، تقدیمتان
یکی از اساتید حوزه نقل می کرد روزی یکی از شاگردانش به او زنگ می زند و درخواست می کند که استاد فورا برای او یک استخاره بگیرد. استاد هم استخاره می گیرد و می گوید: بسیار خوبه و معطلش نکن و سریع انجام بده. چند روز بعد ، شاگرد آمد پیش استاد و گفت: می دانید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟ استاد: نه؟شاگردمی گوید: توی اتوبوس نشسته بودم. دیدم نفر جلویی من، پشت گردنش بسیار صاف است و کیف می دهد ک
خانه نشینی کرونایی وایام عید مبعث ونوروز، خنده حلال، تقدیمتان
یکی از اساتید حوزه نقل می کرد روزی یکی از شاگردانش به او زنگ می زند و درخواست می کند که استاد فورا برای او یک استخاره بگیرد. استاد هم استخاره می گیرد و می گوید: بسیار خوبه و معطلش نکن و سریع انجام بده. چند روز بعد ، شاگرد آمد پیش استاد و گفت: می دانید استخاره را برای چه کاری گرفتم؟ استاد: نه؟شاگردمی گوید: توی اتوبوس نشسته بودم. دیدم نفر جلویی من، پشت گردنش بسیار صاف است و کیف می دهد ک
جزوه معادلات دیفرانسیل - استاد خاله اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل- استاد خاله اوغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده در 63 صفحه. در این فایل pdf ، جزوه درس معادلات دیفرانسیل استاد خاله اوغلی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ارایه می گردد. فهرست مطالب: فصل اول-مفاهیم مقدماتی فصل دوم .

 
 
جزوه معادلات دیفرانسیل - استاد خاله اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل- استاد خاله اوغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده در 63 صفحه. در این فایل pdf ، جزوه درس معادلات دیفرانسیل استاد خاله اوغلی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ارایه می گردد. فهرست مطالب: فصل اول-مفاهیم مقدماتی فصل دوم .

 
 
جزوه معادلات دیفرانسیل - استاد خاله اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل- استاد خاله اوغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده در 63 صفحه. در این فایل pdf ، جزوه درس معادلات دیفرانسیل استاد خاله اوغلی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ارایه می گردد. فهرست مطالب: فصل اول-مفاهیم مقدماتی فصل دوم .

 
 
جزوه معادلات دیفرانسیل - استاد خاله اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل- استاد خاله اوغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده در 63 صفحه. در این فایل pdf ، جزوه درس معادلات دیفرانسیل استاد خاله اوغلی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ارایه می گردد. فهرست مطالب: فصل اول-مفاهیم مقدماتی فصل دوم .

 
 
جزوه معادلات دیفرانسیل - استاد خاله اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل- استاد خاله اوغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده در 63 صفحه. در این فایل pdf ، جزوه درس معادلات دیفرانسیل استاد خاله اوغلی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ارایه می گردد. فهرست مطالب: فصل اول-مفاهیم مقدماتی فصل دوم .

 
 
بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و یکصدمین سالگرد ولادت استاد مرتضی مطهری برگزار می‌کند:
مسابقه ملی کتابخوانی از 57 صفحه منتخب کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران» اثر استاد شهید
️شرکت در این مسابقه کاملا رایگان است.
️علاقه مندان برای دسترسی به اپلیکیشن استاد مطهری می‌توانند به سایت بنیاد شهید مطهری به نشانی motahari.ir مراجعه و یا عدد 1 را به شماره 1000404404 ارسال نمایند.
جوایز این مسابقه: 4 جایزه 50 میلیون ریالی و 41 جایزه 10
 آموزش ساز دف بصورت حضوری و غیرحضوری در کرج: استاد میلاد داول عضو مدرسین بین الملل سازهای کوبه ای نظیر دف، بندیر، تنبک ، جیمبی ، اودو در تهران و کرج میباشد. برای مشاهده تکنیک نوازندگی استاد میتوانید پیج اینستاگرام وی را دنبال کنید  . ( milad.daval.official ). استاد داول کلاس های خود را برای شهرستان های اطراف به صورت آنلاین و مجازی برگزار میکند. برای اطلاع از چگونگی برگزاری کلاس ها با شماره 09199327901 و 09910299717 تماس حاصل نمایید. ادامه مطلب.
 آموزش ساز دف بصورت حضوری و غیرحضوری در کرج: استاد میلاد داول عضو مدرسین بین الملل سازهای کوبه ای نظیر دف، بندیر، تنبک ، جیمبی ، اودو در تهران و کرج میباشد. برای مشاهده تکنیک نوازندگی استاد میتوانید پیج اینستاگرام وی را دنبال کنید  . ( milad.daval.official ). استاد داول کلاس های خود را برای شهرستان های اطراف به صورت آنلاین و مجازی برگزار میکند. برای اطلاع از چگونگی برگزاری کلاس ها با شماره 09199327901 و 09910299717 تماس حاصل نمایید. ادامه مطلب.
جزوه دستنویس سیگنال و سیستم –استاد سجادیه فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 117حجم فایل: 23647 کیلوبایت قیمت: 7000 تومانتوضیحات: جزوه دستنویس سیگنال و سیستم –استاد سجادیه، فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 117 صفحه.این درس یکی از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق است. سیستمها، مستقل از اینکه یک مدار الکتریکی ساده باشند یا یک سیستم مخابراتی پیشرفته، از یک نظریه کلی پیروی می‌کنند که این نظریه کلی موضوع این درس است. در این درس تاکی
جزوه دستنویس سیگنال و سیستم –استاد سجادیه فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 117حجم فایل: 23647 کیلوبایت قیمت: 7000 تومانتوضیحات: جزوه دستنویس سیگنال و سیستم –استاد سجادیه، فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 117 صفحه.این درس یکی از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق است. سیستمها، مستقل از اینکه یک مدار الکتریکی ساده باشند یا یک سیستم مخابراتی پیشرفته، از یک نظریه کلی پیروی می‌کنند که این نظریه کلی موضوع این درس است. در این درس تاکی
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به شرایط به وجود آمده لازم است دوستان به نکات زیر توجه نمایند:
1- ثبت نام در سایت ec.nahad.ir (مرکز آموزرش مجازی دانشگاهیان) و انتخاب دوره های زیر به ترتیب:
الف: تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای  استاد حسن عباسی در بخش هنر و رسانه
ب: آمریکاشناسی استاد فواد ایزدی در بخش فرهنگ و ت
ج: گام دوم انقلاب اسلامی در بخش فرهنگ و ت
د: مهارتهای خودآگاهی استاد:حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی در بخش مهارتهای عمومی
تقویم شیعه
بیست و پنجم رجب
شهادت امام موسي بن جعفر علیهما السلام
در این روز در سال ۱۸۳ هجری قمری بنا بر مشهور امام موسي بن جعفر علیهما السلام، در حبس سندی بن شاهک (لعنت الله علیه) به شهادت رسیدند. به روایت مرحوم کلینی روز شهادت حضرت موسي بن جعفر علیهما السلام ششم رجب است. هارون ملعون به ظاهر برای زیارت و در حقیقت برای دستگیر نمودن حضرت موسي بن جعفر علیهما السلام و فرستادن آن حضرت از مدینه به بغداد به مسجد النبی صلی الله علیه و آله آمد.
خلفای ظا
دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبا از استاد سهراب محمدی به نام شاره جان با کیفیت 320 و ترجمه متن آهنگ همراه با پخش آنلاین در فاز تو موزیک
تنظیم آهنگ : مجتبی ابوالقاسم پور ؛ اثر شاره جان، آهنگ تیتراژ مستند این مردم نازنین نیز میباشد. استاد سهراب محمدی ملقب به سهراب بخشی از طایفه کرمانجی (خراسان شمالی) و نوارنده دوتار است.
فاز تو موزیک | دانلود آهنگ با متن آهنگ
لحظه ای هست که موسي به کوه طور میرسه و خداوند او رو به اسمش صدا میزنه:ای موسي من پرودگار تو هستم. به وادی مقدسی گام نهاده ای، کفشهایت را از پای دربیاور.
بله موسي جایی که خدا تو را به نام صدا بزنه، وادی مقدسی ست. جایی که خدا تو رو با اسم صدا بزنه باید به زمین نزدیک تر باشی، حائلی نباید باشد میان تو با خویشتن. جایی که حائلی نباشد موسي، وادی مقدسی ست. جایی که پرده ای نیست میان تو با خدا و میان تو با خویشتن خویش، وادی مقدسی ست. کفش ها را از پای دربی
لحظه ای هست که موسي به کوه طور میرسه و خداوند او رو به اسمش صدا میزنه:ای موسي من پرودگار تو هستم. به وادی مقدسی گام نهاده ای، کفشهایت را از پای دربیاور.
بله موسي جایی که خدا تو را به نام صدا بزنه، وادی مقدسی ست. جایی که خدا تو رو با اسم صدا بزنه باید به زمین نزدیک تر باشی، حائلی نباید باشد میان تو با خویشتن. جایی که حائلی نباشد موسي، وادی مقدسی ست. جایی که پرده ای نیست میان تو با خدا و میان تو با خویشتن خویش، وادی مقدسی ست. کفش ها را از پای دربی
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به شرایط به وجود آمده لازم است دوستان به نکات زیر توجه نمایند:
1- ثبت نام در سایت ec.nahad.ir (مرکز آموزرش مجازی دانشگاهیان) و انتخاب دوره های زیر به ترتیب:
الف: تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای  استاد حسن عباسی در بخش هنر و رسانه
ب: آمریکاشناسی استاد فواد ایزدی در بخش فرهنگ و ت
ج: گام دوم انقلاب اسلامی در بخش فرهنگ و ت
د: مهارتهای خودآگاهی استاد:حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی در بخش مهارتهای عمومی
یک :  ایمیل اومد نوشته بود عکسم رفته مرحله دو ( بزرگترین لبخند سال نودوهشت بود)
دو :  استاد گفت : افتخار میکنم بهت دوست مهربان و هنرمندم دوست داشتم بغلش کنم البته اگر اسلام دست و پام رو نبسته بود
سه :  موقع پرداخت پول چاپ عکسا ، خانم گفت کیف کردم ، عجب عکسایی بود ، گفت تو فقط عکاسی کن (من رو هوا بودم)
چهار : وقتی بابا گفت واسه ارشد پشتتم (بی شک فکرش عوض میشه اما اون لحظه لبخند اورد رو لبم)
پنج :  نوه ی جدید تو راه(:
شش : وقتی تو اوج اون حرفها و دوستم او
یک :  ایمیل اومد نوشته بود عکسم رفته مرحله دو ( بزرگترین لبخند سال نودوهشت بود)
دو :  استاد گفت : افتخار میکنم بهت دوست مهربان و هنرمندم دوست داشتم بغلش کنم البته اگر اسلام دست و پام رو نبسته بود
سه :  موقع پرداخت پول چاپ عکسا ، خانم گفت کیف کردم ، عجب عکسایی بود ، گفت تو فقط عکاسی کن (من رو هوا بودم)
چهار : وقتی بابا گفت واسه ارشد پشتتم (بی شک فکرش عوض میشه اما اون لحظه لبخند اورد رو لبم)
پنج :  نوه ی جدید تو راه(:
شش : وقتی تو اوج اون حرفها و دوستم او
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

زبورِ دل زنگ دانش Arabic & Religious بازتاب بُرنا بارنجی ها ، با ما بهترین باشید. معرفی کالا ................. دوتا دیوونه ی عاشق نظم و برنامه ریزی زندگی شخصی تخیلات ادمین دوریس دکوراسیون